Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 21.11.2022 Taotlus andmete väljastamiseks (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Menetletud  
37. 21.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Saadetud  
38. 21.11.2022 Vastus kohtunõudele esitatud määruskaebuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
39. 21.11.2022 Tellimuskiri (OÜ Lionline) Saadetud  
40. 18.11.2022 Vastus päringule alaealise lapse ja tema perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Kolmas üksus) Saadetud  
41. 18.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
42. 18.11.2022 Garantiikiri (Ingver Marketing OÜ) Saadetud  
43. 18.11.2022 Taotlus projekti perioodi pikendamiseks (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
44. 18.11.2022 Vastus ettepanekule lepingu muutmiseks alates 01.01.2023.a (MTÜ Maria ja lapsed perekodu) Saadetud  
45. 18.11.2022 Ametniku teenistuslehe saatmine (Riigi Tugiteenuste Keskus) Saadetud  
46. 17.11.2022 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
47. 17.11.2022 Hinnapäring (Forus Security AS) Saadetud  
48. 17.11.2022 Hinnapäring (AS G4S Eesti) Saadetud  
49. 17.11.2022 Hinnapäring (OÜ Rapid Security) Saadetud  
50. 17.11.2022 Eelteavitus lepingute erakorralise ülesütlemise kohta (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
51. 17.11.2022 Hinnangu andmine (Ida Päästekeskus) Saadetud  
52. 17.11.2022 Lepingu nr H00681350 lõpetamine (Telia Eesti AS) Saadetud  
53. 17.11.2022 Järelepärimine (OÜ VK Headus) Saadetud  
54. 17.11.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus) Saadetud  
55. 17.11.2022 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus) Saadetud  
56. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Jalgpalliklubi Narva Trans) Menetletud  
57. 16.11.2022 Kiri (Narva Linna Veteranide Liit) Saadetud  
58. 16.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisikud) Saadetud  
59. 16.11.2022 Vastus teatele koduteenuste saajate kohta (Narva Sotsiaaltöökeskus) Saadetud  
60. 16.11.2022 Vastus isiku 12.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
61. 16.11.2022 Vastus isiku 17.10.2022.a taotlusele (Eraisik) Saadetud  
62. 16.11.2022 Aruanne eestkostetava lapse vara kohta kohtuasjas nr 2-22-14796 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
63. 16.11.2022 Märgukiri (Eraisikud ja asutused) Saadetud  
64. 16.11.2022 Vastus teatele abivajava isiku kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 4)) Saadetud  
65. 16.11.2022 Seisukoht esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
66. 16.11.2022 Toetuse eraldamise ja sihtotstarbelise kasutamise leping (Rakvere Maraton MTÜ) Menetletud  
67. 15.11.2022 Ettekirjutuse menetluse algatamine (Eraisikud) Saadetud  
68. 15.11.2022 Avaldus eestkostja ametist vabastamiseks ja isikule uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
69. 15.11.2022 aruanne (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
70. 15.11.2022 Ettekirjutus-hoiatus (Eraisik) Saadetud