Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
59851. 05.05.2009 aknade remont (OÜ Jusian) Saadetud  
59852. 05.05.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
59853. 05.05.2009 Taotlus hoolduslepingu sõlmimiseks (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
59854. 05.05.2009 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
59855. 05.05.2009 Päring väärteomenetlustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
59856. 05.05.2009 vahendite eraldamine MTÜ-le Festivitas Artium ansambli Russki Lad kontserdi korraldamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
59857. 05.05.2009 Viisade taotlus (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
59858. 04.05.2009 töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
59859. 04.05.2009 Kaaskiri eelnõudele (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
59860. 04.05.2009 Avalik üritus (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
59861. 04.05.2009 Avalik üritus (Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo) Saadetud  
59862. 04.05.2009 eelarve assigneeringute muutmine (6.Kool) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
59863. 04.05.2009 Avalik üritus (SA Narva Haigla) Saadetud  
59864. 04.05.2009 Avaldus eestkoste määramisest alaealise üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59865. 04.05.2009 järelpärimine (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Saadetud  
59866. 04.05.2009 garantiikiri (Ida-Viru Kuller) Saadetud  
59867. 04.05.2009 Avaldus eestkoste määramisest alaealise üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59868. 04.05.2009 taotlus kuld- ja hõbemedalite väljastamisest (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)  
59869. 04.05.2009 munitsipaaleluruumi eraldamisest Narvas elavatele spetsialistidele (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
59870. 04.05.2009 teatis (Vt lisa) Saadetud  
59871. 04.05.2009 linnavara andmete kohta (Ametid ja teenistused) Menetletud  
59872. 04.05.2009 vastus pakkumisele (AS Heakorrastus) Saadetud  
59873. 04.05.2009 vastus pakkumisele (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
59874. 30.04.2009 Narva teenistujate andmed (Narva Linnavolikogu)  
59875. 30.04.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
59876. 30.04.2009 2-6/1589 eluruumide andmete kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
59877. 30.04.2009 Vastus kirjale - Narva linna Sotsiaalabiameti aruanne (Statistikaamet) Menetletud  
59878. 30.04.2009 2-6/1587 investeeringute kohta (OÜ Geneva) Saadetud  
59879. 30.04.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
59880. 30.04.2009 Promenaadi kooskõlastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
59881. 30.04.2009 2-6/1583 taksoveoloa saatmiseks taotlusest (OÜ Eurocom) Saadetud  
59882. 30.04.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
59883. 30.04.2009 Avaldus isiku üle eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59884. 30.04.2009 Avaldus klienti asutusse paigutamiseks ja tema üle eestkostja määramiseks (Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja) Menetletud  
59885. 30.04.2009 Kutse - St-Peterburg (St.Peterburi Kirovi nim rajooni administratsioon) Saadetud