Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60236. 31.03.2009 Projekti partneri nõusolek (EAS) Saadetud  
60237. 31.03.2009 Kutse vastuvõtule pärandi kohta (Irina Bojetskaja) Menetletud  
60238. 31.03.2009 Vastus päringule laste vanaema suhtes (Orehhovo-Zujevi linna laste ja noorte Sotsiaalvarjupaik) Menetletud  
60239. 31.03.2009 Kultuuriosakonna 2008.aastaaruanne (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60240. 31.03.2009 Seisukoht hageja esindaja avalduse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60241. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60242. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60243. 31.03.2009 ujumise algõppeprogrammi läbiviimiseks eraldatud vahendite jaotamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60244. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60245. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60246. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60247. 31.03.2009 2-6/1196 2009.a eelarve finantseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60248. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60249. 31.03.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
60250. 31.03.2009 2-6/1193 kooskõlastamisest (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Saadetud  
60251. 31.03.2009 Soovituskiri (Eesti Giidide Liit) Saadetud  
60252. 31.03.2009 Joonise kooskõlastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60253. 31.03.2009 Projekti toetamine (MTÜ Club Patchwork plus) Menetletud  
60254. 31.03.2009 Projekti toetamine (MTÜ Narva Noored Noortele) Menetletud  
60255. 31.03.2009 2-6/1188 geodeetilised plaanid (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60256. 31.03.2009 Projekti korduv läbivaatamine (Narva Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing Sportuna) Menetletud  
60257. 31.03.2009 Avalik üritus (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Saadetud  
60258. 31.03.2009 Avalik üritus (SA Narva Haigla) Saadetud  
60259. 31.03.2009 Avalik üritus (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
60260. 31.03.2009 2-6/1183 õppelaenu tõend (*) Saadetud  
60261. 31.03.2009 Projekti eelarve muutmine (MTÜ Svätogor) Menetletud  
60262. 31.03.2009 Projekti eelarve muutmine (MTÜ Svätogor) Menetletud  
60263. 31.03.2009 Projekti toetamine (sport 3) (MTÜ Spordi- ja Terviseklubi Narva Fitness) Menetletud  
60264. 31.03.2009 Projekti toetamine (sport 2) (MTÜ Spordi- ja Terviseklubi Narva Fitness) Menetletud  
60265. 31.03.2009 Kutse L.Jänes (Kultuuriministeerium) Saadetud  
60266. 31.03.2009 Andmete esitamine (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Menetletud  
60267. 31.03.2009 2008.a majandusaasta aruande esitamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60268. 31.03.2009 Aruande esitamine Rahvusarhiivile (Rahvusarhiiv) Menetletud  
60269. 31.03.2009 2-6/1174 hinnapakkumiste protokolli nr 2 saatmine (Vt lisa) Saadetud  
60270. 31.03.2009 2-6/1173 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud