Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60411. 20.03.2009 2-6/1026 registreeritud ettevõttede kohta andmete esitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60412. 20.03.2009 2-6/1025 topoaluse väljastamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60413. 20.03.2009 2-6/1024 Laste Varjupaiga varast (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
60414. 20.03.2009 2-6/1023 garantiikiri (OÜ Kruta) Menetletud  
60415. 20.03.2009 Vastus alaealise pere kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
60416. 20.03.2009 Viisade vormistamine (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Menetletud  
60417. 20.03.2009 Viisade vormistamine (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Menetletud  
60418. 20.03.2009 Reservfondist vahendite eraldamine muusikafestivali Narva Jazz läbiviimiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60419. 20.03.2009 Reservfondist vahendite eraldamine muusika festivalli #Narva Jazz (Narva Linnavalitsus)  
60420. 19.03.2009 LV 04.03.2009 korralduse nr 217-k muutmine (la Päikene) (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60421. 19.03.2009 andmed võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele riigieksamite kohta (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) Menetletud  
60422. 19.03.2009 Vastus avaldusele õpilaste suhtes (Narva 6. Kool) Menetletud  
60423. 19.03.2009 garantiikiri piletite tasumisest (KO) (OÜ Bussireisid) Menetletud  
60424. 19.03.2009 Kaaskiri (Ida-Virumaa Päästeteenistuse Narva osakond) Menetletud  
60425. 19.03.2009 Kaaskiri (SA Narva Haigla) Menetletud  
60426. 19.03.2009 vastus ettekirjutustele lasteasutustele Potsataja, Väikevend, Kakuke (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
60427. 19.03.2009 Kaaskiri (Ida Politseiprefektuur) Menetletud  
60428. 19.03.2009 2-6/1009 kasutusloa saamiseks taotlus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60429. 19.03.2009 2-6/1008 suitsuandurite projektist (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
60430. 19.03.2009 Päring alaealise kohta (Harju Maavalitsus, Perekonnaseisuosakond) Menetletud  
60431. 19.03.2009 Isiku avalduse edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
60432. 19.03.2009 Lepingu muutmine (MTÜ Sind ei jäeta üksi) Menetletud  
60433. 19.03.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60434. 19.03.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60435. 19.03.2009 Lasterikaste perede elamistingimused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Menetletud  
60436. 19.03.2009 2-6/1001 15.03.2006 üürilepingu nr 1/466 kohta (FIE Tatjana Razguljajeva) Menetletud  
60437. 18.03.2009 Päring pensionäri meditsiinilise õiendi saamiseks (FIE Alla Kissel) Menetletud  
60438. 18.03.2009 2-6/999 linnavara üleandmise teade (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
60439. 18.03.2009 2-8/998 kooskõlastamiseks projekti edastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60440. 18.03.2009 Lepingu muutmine (SA Narva Näitused) Menetletud  
60441. 18.03.2009 Kaaskiri eelnõudele (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
60442. 18.03.2009 2-6/995 remondi töödest (OÜ Jusian) Menetletud  
60443. 18.03.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60444. 18.03.2009 A.Veevo teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60445. 18.03.2009 N.Smelova teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud