Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60481. 16.03.2009 garantiikiri piletite tasumisest (OÜ Bussireisid) Menetletud  
60482. 16.03.2009 Vastus päringule alaealise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60483. 16.03.2009 2-6/946 eluruumi informatsioon (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60484. 16.03.2009 2-6/945 ellektrivõimsuse reserveerimisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
60485. 16.03.2009 2-6/944 katuse puhastamisest (OÜ Jusian) Menetletud  
60486. 16.03.2009 2-6/943 veemõõdikude vahetusest (Narva Vesi AS) Menetletud  
60487. 16.03.2009 Ümberpaigutus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60488. 16.03.2009 Laenulepingu tingimused (AS SEB Pank Narva kontor) Menetletud  
60489. 16.03.2009 Laenulepingu tingimused (Swedbank Narva esindus) Menetletud  
60490. 16.03.2009 2-6/939 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
60491. 13.03.2009 Vastus avaldusele (Nadežda Laur) Menetletud  
60492. 13.03.2009 2-6/937 viivise kohta taotlus (KÜ Kreenholmi 5) Menetletud  
60493. 13.03.2009 2-6/936 liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd (AS Heakorrastus) Menetletud  
60494. 13.03.2009 Viisade taotlus (EV Suursaatkond Moskvas) Menetletud  
60495. 13.03.2009 2-6/932 infonõue (Ljudmila Vorontsova) Menetletud  
60496. 13.03.2009 Taotlus kasvandiku kohta (MTÜ Maria ja lapsed kodulastekodu) Menetletud  
60497. 13.03.2009 2-6/930 töövõimetuslehe saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
60498. 13.03.2009 2-6/929 eelarveartiklite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60499. 13.03.2009 reservfondist vahendite eraldamine Narva Päevade Sankt-Peterburis korraldamiseks ja läbiviimiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60500. 12.03.2009 Projekti toetamine (MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi Narva osakond) Menetletud  
60501. 12.03.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60502. 12.03.2009 M.Terebilina teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60503. 12.03.2009 Kaaskiri (Ametid ja teenistused) Menetletud  
60504. 12.03.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
60505. 12.03.2009 2-6/922 kaardi väljastamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60506. 12.03.2009 Päring tõendi saamiseks alaealise ema kohta (Viru Vangla) Menetletud  
60507. 12.03.2009 2-6/920 loa nr 4810 pikendamise taotlus (Muinsuskaitseamet) Menetletud  
60508. 12.03.2009 2-6/919 välisvalgustuse avariitöödest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
60509. 12.03.2009 Nõusolek kasvandikute sõiduks Moskva linna (Narva Lastekodu) Menetletud  
60510. 12.03.2009 Vastus avaldusele materiaalse abi osutamisest (Tamara Krotova) Menetletud  
60511. 12.03.2009 2-6/916 garantiikiri (Ausestar OÜ) Menetletud  
60512. 12.03.2009 2-6/915 garantiikiri (Ausestar OÜ) Menetletud  
60513. 12.03.2009 2-6/914 loetelu taotluse edastamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60514. 12.03.2009 Sotsiaalkomisjoni otsuse saatmine (Godžitašvili Pjotr) Menetletud  
60515. 12.03.2009 MTÜ Ecomen ruumides läbiviidava õppetöö kohta (Ecomen MTÜ) Menetletud