Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60586. 09.03.2009 Paju Kooli ruumide rent (FIE Tatjana Vlassova) Menetletud  
60587. 09.03.2009 2-6/838 nõue võlgnevuse tasumiseks (FIE Viktoria Vetoškina) Menetletud  
60588. 09.03.2009 2-6/837 nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Aizen Faust) Menetletud  
60589. 09.03.2009 2-6/836 nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Deko Mood) Menetletud  
60590. 09.03.2009 2-6/835 nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Freja) Menetletud  
60591. 09.03.2009 2-6/834 nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ IAM Ehitus) Menetletud  
60592. 09.03.2009 2-6/833 nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Kadastiku Apteek) Menetletud  
60593. 09.03.2009 2-6/832 nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Hea Kõne) Menetletud  
60594. 09.03.2009 2-6/831 nõue võlgnevuse tasumiseks (Narva Eakate Liit) Menetletud  
60595. 09.03.2009 2-6/830 nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Narva avatud noortekeskus RLK) Menetletud  
60596. 09.03.2009 2-6/829 nõue võlgnevuse tasumiseks (Ariadna) Menetletud  
60597. 09.03.2009 2-6/828 nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Pultmen) Menetletud  
60598. 09.03.2009 2-6/827 nõue võlgnevuse tasumiseks (Rahvuskultuuride Keskus MTÜ) Menetletud  
60599. 09.03.2009 2-6/826 nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Sada M) Menetletud  
60600. 09.03.2009 2-6/825 nõue võlgnevuse tasumiseks (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
60601. 06.03.2009 Audiitori valimine (AS Transservis-N) Menetletud  
60602. 06.03.2009 Audiitori valimine (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
60603. 06.03.2009 Otsus trahvi kohta (OÜ Aistcle) Menetletud  
60604. 06.03.2009 Trahvi sissenõudmine (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
60605. 06.03.2009 Trahvi sissenõudmine (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
60606. 06.03.2009 Trahvi sissenõudmine (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
60607. 06.03.2009 Kaaskiri eelnõudele (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
60608. 06.03.2009 Kaaskiri töökorras vastuvõetud otsusele (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
60609. 06.03.2009 Avaldus - kinnistusraamatusse (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
60610. 06.03.2009 Tamara Krotova avalduse edastamine (Aleksander Ljudvig) Menetletud  
60611. 05.03.2009 Kutse projektikohtumisele (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
60612. 05.03.2009 Teatis (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
60613. 05.03.2009 Narva Ajaloopargi hinnapäring (Narva Ettevõtluse Arendusühing MTÜ) Menetletud  
60614. 05.03.2009 M.Sazonovi teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60615. 05.03.2009 K.Ljudvigu teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60616. 05.03.2009 Projekti arutelu (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
60617. 05.03.2009 Avaldus hooldamise tähtajast (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60618. 05.03.2009 Vastus päringule alaealise kohta (Narva Alaealiste Komisjon) Menetletud  
60619. 05.03.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
60620. 05.03.2009 RH pakkumuste protokoll (Ligrando OÜ) Menetletud