Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60621. 05.03.2009 RH pakkumuste protokoll (Adelan KVH OÜ) Menetletud  
60622. 05.03.2009 RH pakkumuste protokoll (OÜ Castnix Invest) Menetletud  
60623. 05.03.2009 KO garantiikiri majutuse kohta (Hotell Starest) Menetletud  
60624. 05.03.2009 KO Garantiikiri majutuse kohta (Hotell Starest) Menetletud  
60625. 05.03.2009 2-6/798 krundile postiaadressi omistamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60626. 05.03.2009 Külastuskeskuse rajamine Narvas (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
60627. 05.03.2009 Viisade taotlus (EV Suursaatkond Moskvas) Menetletud  
60628. 05.03.2009 vastus kirjale Kesklinna Gümnaasiumis puuduste kohta (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
60629. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Elamuvaldus) (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
60630. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Transservis) (AS Transservis-N) Menetletud  
60631. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Bussiveod) (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
60632. 04.03.2009 2-6/791 Narva Raudteejaama hoone kasutamine (Virumaa Tervisekaitsetalitus) Menetletud  
60633. 04.03.2009 2-6/789 saatekiri (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
60634. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Vesi) (Narva Vesi AS) Menetletud  
60635. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Jäätmekäitlus) (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Menetletud  
60636. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Tööstuspark) (SA Narva Tööstuspark) Menetletud  
60637. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Haigla) (SA Narva Haigla) Menetletud  
60638. 04.03.2009 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60639. 04.03.2009 Taotlus eluruumi eraldamisest (Kohtla-Järve Linnavalitsus) Menetletud  
60640. 04.03.2009 Vastus taotlusele raha eraldamisest (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Menetletud  
60641. 04.03.2009 Taotlus sotsiaalelamu eraldamisest (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
60642. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Spordikeskus) (Narva Spordikeskus) Menetletud  
60643. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Näitused) (SA Narva Näitused) Menetletud  
60644. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Sadam) (SA Narva Sadam) Menetletud  
60645. 04.03.2009 2-6/778 arve tagastamisest (Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS) Menetletud  
60646. 04.03.2009 Halduslepingu sõlmimine (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Menetletud  
60647. 04.03.2009 Põhipuhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60648. 04.03.2009 Kirjavahetuse teostamine (Linnaelamu) (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
60649. 04.03.2009 vastus spordiklubile Kaissa toetuse eraldamisest (Maleklubi Kaissa) Menetletud  
60650. 04.03.2009 2-6/773 kuulutus (Ajaleht Gorod) Menetletud  
60651. 04.03.2009 2-6/772 geodeetilise plaani väljaandmisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60652. 04.03.2009 2-6/771 maakorralduse tööde teostamine (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
60653. 04.03.2009 2-6/770 maakorralduse tööde teostamine (Ettevõte LIMB) Menetletud  
60654. 04.03.2009 riigieksamid (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) Menetletud  
60655. 03.03.2009 Kokkuhoiuvõimalused (AS Narva Bussiveod) Menetletud