Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60691. 25.02.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60692. 25.02.2009 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60693. 25.02.2009 2-6/694 kaaskiri (AS N&V q) Menetletud  
60694. 25.02.2009 Taotluse saatmine eestkostetava isiku kohta (MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus) Menetletud  
60695. 25.02.2009 2-6/692 kaaskiri (AS Heakorrastus) Menetletud  
60696. 25.02.2009 2-6/691 kaaskiri (AS Heakorrastus) Menetletud  
60697. 25.02.2009 Erihoolekandeteenuste taotluse edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
60698. 25.02.2009 vahendite eraldamine filateelianäituse "Estonia 2009" korraldamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60699. 25.02.2009 2-6/688 finantseerimise taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60700. 25.02.2009 Taotluse saatmine eestkostetava isiku kohta (Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus) Menetletud  
60701. 25.02.2009 taotlus õppelaenude kustutamise kohta (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60702. 25.02.2009 2-6/685 teenuse tellimine (Ajaleht Gorod) Menetletud  
60703. 25.02.2009 Volitus P.Nyakk (Volitus) Menetletud  
60704. 25.02.2009 Vastuskiri (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60705. 23.02.2009 Viisa taotlus (St.Peterburi Kirovi nim rajooni administratsioon) Menetletud  
60706. 23.02.2009 Sihtfinantseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60707. 23.02.2009 Sihtfinantseerimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet)  
60708. 23.02.2009 2-6/679 kiriku tänaval külmasfaltseguga (AS Heakorrastus) Menetletud  
60709. 23.02.2009 2-6/678 "Ringid vees" projektist (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60710. 23.02.2009 2-6/677 eluruumide võõrandamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60711. 23.02.2009 Lapsepuhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60712. 23.02.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60713. 23.02.2009 vahendite eraldamine lasteasutusele Päikene (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60714. 23.02.2009 A.Belovi avaldus (Aleksandr Belov) Menetletud  
60715. 23.02.2009 2-6/672 teabenõue (Keskkonnaamet) Menetletud  
60716. 23.02.2009 Narva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmine (Viru Prospekt) Menetletud  
60717. 23.02.2009 Narva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmine (Õpetajate Leht) Menetletud  
60718. 23.02.2009 tõendi nõue Narva koolides õppivate laste kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
60719. 20.02.2009 2-6/668 üüritasu võlgnevusest (KÜ Kreenholmi 5) Menetletud  
60720. 20.02.2009 2-6/667 üüritasu võlgnevusest (KÜ Hariduse 26 Narva) Menetletud  
60721. 20.02.2009 2-6/666 valgusfoori liitumisest (Naami-V OÜ) Menetletud  
60722. 20.02.2009 2-6/665 rahavahendite eraldamise taotlus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60723. 20.02.2009 2-6/664 teatis (OÜ Alvel Ventures) Menetletud  
60724. 20.02.2009 Taotlus kasvandikule elamispinna ettevalmistamiseks (Narva Linnavalitsuse Eluasemekomisjon) Menetletud  
60725. 20.02.2009 Saatekiri edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud