Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60796. 17.02.2009 2-6/606 raamatupidamise tõend (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud  
60797. 17.02.2009 Narva arvudes (ARK) (ARK Narva osakond) Menetletud  
60798. 17.02.2009 Raha tellimine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60799. 17.02.2009 teade lasteasutuse Maasikas lasteasutusega Kaseke liitumisest (Statistikaamet) Menetletud  
60800. 17.02.2009 3.1-10/595 Muusikakooli ruumide kasutamine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
60801. 17.02.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
60802. 17.02.2009 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
60803. 17.02.2009 Taotlus sünniaktide koopiate väljastamiseks (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
60804. 17.02.2009 Jäähalli kasutamine Hokiklubi Narva Kaks Tuhat poolt (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
60805. 17.02.2009 3.1-10/590 taotlus Jäähalli kasutamisest (Hokiklubi Narva Kaks Tuhat) Menetletud  
60806. 17.02.2009 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60807. 17.02.2009 Teenistuslähetus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60808. 17.02.2009 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60809. 17.02.2009 vastus töökodade remondi kohta (Juri Raud) Menetletud  
60810. 17.02.2009 Aalborgi kokkuleppe aruanne (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60811. 17.02.2009 Narva linna 2009.a eelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine (Eesti Punase Risti Narva linna Selts) Menetletud  
60812. 17.02.2009 Narva linna 2009.a eelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
60813. 17.02.2009 Narva linna 2009.a eelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) Menetletud  
60814. 17.02.2009 2-6/579 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
60815. 17.02.2009 Narva linna 2009.a eelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine (MTÜ Laste Päevakeskus LAD) Menetletud  
60816. 17.02.2009 Narva linna 2009 a eelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine (MTÜ Avatud Noortekeskus RLK) Menetletud  
60817. 17.02.2009 2-6/577 infonõue3 (Vt lisa) Menetletud  
60818. 17.02.2009 2-6/576 elektrivarustuse projekti teostamisest (Ala-Elektra OÜ) Menetletud  
60819. 17.02.2009 tänukirjad - konkurss "Tagasi vaadates" (Ametid ja teenistused) Menetletud  
60820. 16.02.2009 direktorite ja õppealajuhatajate koolituste andmed (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
60821. 16.02.2009 2-6/573 vastus taotlusele (Räpina Aianduskool) Menetletud  
60822. 16.02.2009 Turismiobjektid (Siseministeerium) Menetletud  
60823. 16.02.2009 garantiikiri remonditööde eest (Agdeck-Auto AS) Menetletud  
60824. 16.02.2009 Eelarve vahendite ümberpaigutamise taotlus (Ametid ja teenistused) Menetletud  
60825. 16.02.2009 2-6/566 2009.a eelarve finantseerimisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60826. 16.02.2009 Volitus-Forstiman (Aleksei Forstiman) Menetletud  
60827. 16.02.2009 reservfondist vahendite eraldamine - konkurs "Tagasi vaadates" (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60828. 16.02.2009 reservfondist vahendite eraldamine Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60829. 13.02.2009 Vastus järelpärimisele (Kaitsepolitseiamet) Menetletud  
60830. 13.02.2009 Viisad - Bach´i konkurss (EV esindaja Azerbaidžaanis Läti saatkond) Menetletud