Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
60831. 13.02.2009 2-6/560 2009 kulude tegemise ajutine piiramine (AS Transservis-N) Menetletud  
60832. 13.02.2009 2-6/559 2009 kulude tegemise ajutine piiramine (Narva Vesi AS) Menetletud  
60833. 13.02.2009 2-6/558 2009 kulude tegemise ajutine piiramine (AS Narva Bussiveod) Menetletud  
60834. 13.02.2009 2-6/557 2009 kulude tegemise ajutine piiramine (Jelena Valme) Menetletud  
60835. 13.02.2009 2-6/556 2009 kulude tegemise ajutine piiramine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
60836. 13.02.2009 eelarve assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
60837. 13.02.2009 Kutse sots. komisjoni istungile probleemi lahendamiseks (Jelizaveta Mašjanova) Menetletud  
60838. 13.02.2009 2-6/553 ülekandmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60839. 13.02.2009 Aalborgi kokkuleppe aruanne (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60840. 12.02.2009 SAA kassapõhine kuuaruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60841. 12.02.2009 Päring alaealise pere iseloomustusest (Narva Lasteaed Kakuke) Menetletud  
60842. 12.02.2009 Garantiikiri (Siseministeerium) Menetletud  
60843. 12.02.2009 Päring õpilase perekonna sotsiaalsest iseloomustusest (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
60844. 12.02.2009 Päring õpilase perekonna sotsiaalsest iseloomustusest (Narva 6. Kool) Menetletud  
60845. 12.02.2009 2-6/546 teade kindlustuskaitse lõppemiseks (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
60846. 12.02.2009 Vastus päringule alaealise kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
60847. 12.02.2009 Vastus alaealiste laste suhtes (Narva 6. Kool) Menetletud  
60848. 12.02.2009 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60849. 12.02.2009 2-6/542 garantiikiri (AS Heakorrastus) Menetletud  
60850. 12.02.2009 Vastus saatekirjale pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60851. 12.02.2009 Taotlus sotsiaalelamu kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
60852. 12.02.2009 la Punamütsike projekti kooskõlastamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60853. 11.02.2009 A.Tjaželova teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60854. 11.02.2009 K.Ljudvigu teenistuslähetus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60855. 11.02.2009 A.Veevo puhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
60856. 11.02.2009 Garantiikiri (SOL Eesti OÜ) Menetletud  
60857. 11.02.2009 2-6/534 geodeetilise alusplaani väljastamisest (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
60858. 11.02.2009 2-6/533 teade (Narva Linnavalitsuse Infoteenistus) Menetletud  
60859. 11.02.2009 veoauto ZIL 130 kohta (Salva Kindlustuse AS) Menetletud  
60860. 11.02.2009 la (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet)  
60861. 11.02.2009 Taotlus - tulude ja kulude suurendamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
60862. 11.02.2009 Viisad - Bach´i konkurss (EV esindaja Azerbaidžaanis Läti saatkond) Menetletud  
60863. 11.02.2009 3.1-10/528 la Punamütsike mänguväljaku rekonstrueerimine (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
60864. 11.02.2009 Supiköögi teenuse vajadusest (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
60865. 11.02.2009 2-6/526 remonditööst (AS Narva Elamuvaldus) Menetletud