Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
61146. 22.01.2009 Maamaksu võlgnevusest (Veera Dargel) Menetletud  
61147. 22.01.2009 vastus (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit) Menetletud  
61148. 22.01.2009 taotlus (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
61149. 21.01.2009 Puhkus A.Võlitok (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
61150. 21.01.2009 Kohtumääruse edastamine isiku Hooldekoduse teenuse pikendamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
61151. 21.01.2009 Päring laste sotsiaalse iseloomustuse kohta (Narva 6. Kool) Menetletud  
61152. 21.01.2009 Järelepärimine füüsiliste isikute kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
61153. 21.01.2009 vastus (Viru Maakohus) Menetletud  
61154. 21.01.2009 Päring lapse ema kohta (Narva Tollipunkt) Menetletud  
61155. 21.01.2009 Teade alaealise kohta (Ahtme Kool) Menetletud  
61156. 21.01.2009 Järelepärimine isikute tulude kohta (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Menetletud  
61157. 21.01.2009 Järelepärimine isikute andmete kohta (Põhja Regionaalse Maanteeameti Liiklusregistri Tallinna büroo (ARK Tallinna osakond)) Menetletud  
61158. 21.01.2009 Kutse sotsiaaltöö osakonda vastuvõtule (Jevgenia Lihhatsova) Menetletud  
61159. 21.01.2009 Tõend vastuseks päringule nr IDA 2.7-20.33/1110 (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
61160. 20.01.2009 S.Homjakova avaldus (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
61161. 20.01.2009 Kaaskiri Anni Laanemets (EAS) Menetletud  
61162. 20.01.2009 Toetuskiri (SA Innove) Menetletud  
61163. 20.01.2009 Kaaskiri Töövõimetuslehtedele (Eesti Haigekassa Viru osakond) Menetletud  
61164. 19.01.2009 Paroolid LV istungite ja dokregistri jaoks (Ametid ja teenistused) Menetletud  
61165. 19.01.2009 Uuring IV tootmisettevõtete seas (Firmad 1.10/175) Menetletud  
61166. 19.01.2009 Õiend - L.Firsanova (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
61167. 19.01.2009 Vastus teatele lapse kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
61168. 19.01.2009 Munitsipaalomandisse Raudtee tn lõik 1 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
61169. 19.01.2009 Munitsipaalomandisse Kreenholmi Lõik 1 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
61170. 19.01.2009 Munitsipaalomandisse Kreenholmi tn lõik 2 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
61171. 19.01.2009 Munitsipaalomandisse Kreenholmi tn lõik 2 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
61172. 19.01.2009 Munitsipaalomandisse Puškini tn lõik 3 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
61173. 19.01.2009 Munitsipaalomandisse Puškini tn lõik 4 (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
61174. 19.01.2009 Munitsipaalmaa Lääne tn lõik 2 (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
61175. 19.01.2009 Munitsipaalmaa Tallinna mnt lõik 1 (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
61176. 19.01.2009 Munitsipaalmaa Tallinna mnt lõik 3 (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
61177. 19.01.2009 Munitsipaalmaa Joala tn lõik 1 (IV Maakohtu Kinnistusamet) Menetletud  
61178. 19.01.2009 Garantiikiri (SA Narva Haigla) Menetletud  
61179. 19.01.2009 Andmed töötajatest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
61180. 19.01.2009 taotlus (Narva Linnavalitsuse Linnaarstiteenistus) Menetletud