Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 31.12.2010 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
2. 31.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 31.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 31.12.2010 Hooldustasu ümberarvestus (Vt lisa) Saadetud  
5. 30.12.2010 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks, eestkostja ametist vabastamiseks, uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 30.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
7. 30.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 30.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 30.12.2010 Tegevuse toetamise aruande kinnitamine (SA Narva Sadam) Saadetud  
10. 30.12.2010 garantiikiri koolitusel "Rahvusvaheline kogemus üldhariduse valdkonnas" osalemiseks (OÜ Õppekeskus Intellekt)  
11. 30.12.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 30.12.2010 Avaldus eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 30.12.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 30.12.2010 Volitus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
15. 30.12.2010 Saldokinnitus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
16. 30.12.2010 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
17. 30.12.2010 Kutse (EV Peakonsulaat Minskis) Saadetud  
18. 30.12.2010 Seisukoha esitamine isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
19. 29.12.2010 Vastus järelepärimisele isiku perekonna kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Saadetud  
20. 29.12.2010 Päring isiku iseloomustuse saamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
21. 29.12.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
22. 29.12.2010 Tegevuse toetamise aruande kinnitamine (SA Narva Näitused) Saadetud  
23. 29.12.2010 Vastus alaealise isiku perekonna kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
24. 29.12.2010 Tegevuse toetamise aruande kinnitamine (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
25. 29.12.2010 Arvamus alaealise isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
26. 29.12.2010 Tellimuskiri (Virelton OÜ) Saadetud  
27. 29.12.2010 Mitteeluruumi rendileping (Kreenholmi Valduse AS) Saadetud  
28. 29.12.2010 Tõend (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
29. 29.12.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
30. 29.12.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
31. 29.12.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
32. 29.12.2010 Tegevuse toetamise aruande kinnitamine (SA Narva Tööstuspark) Saadetud  
33. 29.12.2010 Taotlus laenusumma ülekandmiseks (AS SEB Pank Narva kontor)  
34. 28.12.2010 Pakkumuse kutse (Vt lisa) Saadetud  
35. 28.12.2010 Pakkumise kutsse (Vt lisa) Saadetud