Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 20.12.2010 Vastus alaealise isiku kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
107. 20.12.2010 Avaldus alaealise isiku pereolukorra kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
108. 20.12.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
109. 20.12.2010 Volikiri (Andrei Matvejev) Saadetud  
110. 20.12.2010 Aruandlus (OÜ Küste) Saadetud  
111. 20.12.2010 Aruandlus (AS Heakorrastus) Saadetud  
112. 20.12.2010 Aruandlus (SA Vaivara Kalmistud) Saadetud  
113. 20.12.2010 Aruandlus (SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus) Saadetud  
114. 20.12.2010 Aruandlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
115. 20.12.2010 lepingu muutmine seoses euro kasutusele võtmisega (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
116. 20.12.2010 protokolli koopia saatmine (Vt lisa) Saadetud  
117. 20.12.2010 Seisukoht avaldusele alaealise isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
118. 20.12.2010 Vastuskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
119. 17.12.2010 2011.a eelarve eelnõu muutmine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
120. 17.12.2010 arvede tasumine (MTÜ J.O.B.) Saadetud  
121. 17.12.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
122. 17.12.2010 Volitus (AS Heakorrastus)  
123. 17.12.2010 Avaldus vanema õiguste määramiseks, eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
124. 17.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
125. 17.12.2010 ohtlike jäätmete ära vedamine ja utiliseerimine (OÜ Ekovir) Saadetud  
126. 16.12.2010 Garantiikiri arve tasumise kohta (Tallinna Krematooriumi AS Tartu osakond) Saadetud  
127. 16.12.2010 Volikiri (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
128. 16.12.2010 Vastus päringule (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
129. 16.12.2010 volikiri G.Moldon (Elion Ettevõtted AS) Saadetud  
130. 16.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
131. 16.12.2010 abi osutamisest (Demitol OÜ) Saadetud  
132. 16.12.2010 Vastus järelepärimisele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
133. 16.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 16.12.2010 aknaklaasi vahetus (OÜ Bõkov) Saadetud  
135. 16.12.2010 Avaldus isiku ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 16.12.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
137. 16.12.2010 Allkirjastatud hoolduslepingu edastamine (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
138. 16.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
139. 16.12.2010 Taotlus isiku dokumentide esitamiseks (AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu) Saadetud  
140. 16.12.2010 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud