Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 10.12.2010 üüritasu ümberarvestus (Vt lisa) Saadetud  
247. 10.12.2010 üüritasu ümberarvestus (Vt lisa) Saadetud  
248. 10.12.2010 üüritasu ümberarvestus (Vt lisa) Saadetud  
249. 10.12.2010 üüritasu ümberarvestus (Vt lisa) Saadetud  
250. 09.12.2010 tellimuskiri (OÜ Kruta) Saadetud  
251. 09.12.2010 pakkumuse esitamise ettepanek (Vt lisa) Saadetud  
252. 09.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
253. 09.12.2010 kaaskiri (EAS) Saadetud  
254. 09.12.2010 Taotlus lapsetoetuse peatamiseks (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
255. 09.12.2010 Päring (Narva Peetri Kool) Saadetud  
256. 09.12.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
257. 08.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus) Menetletud  
258. 08.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (Kogula Hooldekodu) Saadetud  
259. 08.12.2010 eluruumide võõrandamisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
260. 08.12.2010 tõend nr 407 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
261. 08.12.2010 Taotlus (Rahandusministeerium) Saadetud  
262. 08.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
263. 08.12.2010 A.Mägi ettepanekud (Fjodor Ovsjannikov) Menetletud  
264. 08.12.2010 hinnapakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
265. 08.12.2010 protokolli koopia saatmine (Vt lisa) Saadetud  
266. 08.12.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
267. 08.12.2010 2011.aasta eelarve (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Menetletud  
268. 08.12.2010 Põhitaotluse esitamise tähtaja pikendamine (EAS) Menetletud  
269. 07.12.2010 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
270. 07.12.2010 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
271. 07.12.2010 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
272. 07.12.2010 Kutse (Narva Lastekodu) Saadetud  
273. 07.12.2010 Kutse (Natalia Patrikeeva) Saadetud  
274. 07.12.2010 Kutse (Anne Kirss) Saadetud  
275. 07.12.2010 Kutse (Anneli Zubova) Saadetud  
276. 07.12.2010 Kutse (Karina Grišajeva) Saadetud  
277. 07.12.2010 Kutse (Jekaterina Ravinskaja) Saadetud  
278. 07.12.2010 Kutse (Nadežda Aleksejeva) Saadetud  
279. 07.12.2010 Kutse (Olga Gorbova) Saadetud  
280. 07.12.2010 Kutse (Olga Tokmantseva) Saadetud