Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 07.12.2010 Kutse (Svetlana Gridneva) Saadetud  
282. 07.12.2010 Munitsipaalomandisse taotlemine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
283. 07.12.2010 Koosolekukuulutus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
284. 07.12.2010 Koosolekukuulutus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
285. 07.12.2010 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
286. 07.12.2010 Narva linnavara inventuurist (Tartu Ülikooli Narva Kolledž) Saadetud  
287. 07.12.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
288. 07.12.2010 garantiikiri (AS Adam BD) Saadetud  
289. 07.12.2010 Volikiri (Viru Maakohtu kinnistusosakond) Saadetud  
290. 07.12.2010 kuulutus (Ajaleht Gorod) Saadetud  
291. 07.12.2010 Maamaksu võlgnevusest (Evdokia Emelina) Saadetud  
292. 07.12.2010 Maamaksu võlgnevusest (Ljutsia Kurgan)  
293. 07.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
294. 07.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
295. 07.12.2010 Taotlus hinnangu ja arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
296. 07.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku terviseseisundi kohta (OÜ Perearst Nadežda Grigorjeva) Saadetud  
297. 07.12.2010 Vastus alaealise isiku pereolukorrast (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Saadetud  
298. 07.12.2010 Vastus õpilase perekonna kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
299. 07.12.2010 Vastus alaealiste isikute kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
300. 07.12.2010 Taotlus peretoetuse suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
301. 07.12.2010 Taotlus kohtade eraldamisesest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
302. 07.12.2010 Järelepärimine (SA Innove) Saadetud  
303. 07.12.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
304. 07.12.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
305. 07.12.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
306. 07.12.2010 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
307. 07.12.2010 Järelepärimine (Ida-Virumaa Töötukassa) Menetletud  
308. 07.12.2010 Päring (Jelena Ivanova) Menetletud  
309. 07.12.2010 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks, uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
310. 07.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
311. 07.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
312. 07.12.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
313. 07.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
314. 07.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
315. 07.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud