Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 21.12.2010 Tõend (Vladimir Butuzov) Menetletud  
72. 21.12.2010 remondist (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
73. 21.12.2010 ukse remont (OÜ Valnes-NV) Saadetud  
74. 21.12.2010 aknaklaasi paigaldamine (OÜ Bõkov) Saadetud  
75. 21.12.2010 pakkumuse esitamise ettepanek (Vt lisa) Saadetud  
76. 21.12.2010 lifti hooldus (AS Eesti Otis) Saadetud  
77. 21.12.2010 garantiikiri (AS Heakorrastus) Saadetud  
78. 21.12.2010 Päring (Narva 6.Kool (lõpetatud)) Menetletud  
79. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
80. 21.12.2010 pakkumuse esitamise ettepanek (Vt lisa) Saadetud  
81. 21.12.2010 Järelepärimine (OÜ Corrigo) Saadetud  
82. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
84. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 21.12.2010 Avaldus eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
89. 21.12.2010 ettepanek pakkumuse tähtaja pikendamiseks (Vt lisa) Saadetud  
90. 21.12.2010 eluruumi omaniku vahetus (KÜ Daumani 18) Saadetud  
91. 21.12.2010 eluruumi omaniku vahetus (KÜ Puškini 45A) Saadetud  
92. 21.12.2010 eluruumi omaniku vahetus (KÜ Võidu 11) Saadetud  
93. 21.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
94. 21.12.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
95. 21.12.2010 pakkumuse esitamise ettepanek (Vt lisa) Saadetud  
96. 21.12.2010 volituse vormistamine kaupa ostmiseks (Optimera Estonia AS) Saadetud  
97. 21.12.2010 panga garantiikirjade tagastamine (Vt lisa) Saadetud  
98. 21.12.2010 pakkumuse esitamise ettepanek (Vt lisa) Saadetud  
99. 20.12.2010 Nõusoleku andmine kasvandike viibimiseks (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
100. 20.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
101. 20.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
102. 20.12.2010 Taotlus alaealise isiku registreerimise kohta (Türi Vallavalitsus) Menetletud  
103. 20.12.2010 Vastus päringule alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
104. 20.12.2010 Vastus avaldusele alaealise isiku kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
105. 20.12.2010 Vastus alaealise isiku kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud