Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1016. 07.10.2010 avariiremondist (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
1017. 07.10.2010 Otsus uusi töökohti loovate ettevõtjate toetuse taotluse rahuldamise kohta (Metalliset Eesti AS) Saadetud  
1018. 07.10.2010 Taotlus väljavõtte vormistamisest isiku terviseseisundi kohta (Narva perearstikeskuse filiaal (Hariduse 15)) Menetletud  
1019. 07.10.2010 Andmete esitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
1020. 07.10.2010 Osalus projektis (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
1021. 07.10.2010 Osalus projektis (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
1022. 07.10.2010 Osalus projektis (Keskkonnaamet) Menetletud  
1023. 07.10.2010 Kaaskiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
1024. 06.10.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1025. 06.10.2010 Tõend (Tarmo Tammiste - linnavolikogu liige) Saadetud  
1026. 06.10.2010 Päring (Narva Peetri Kool) Menetletud  
1027. 06.10.2010 Projektitaotluste ettevalmistamine, info küsimine (VF Leningradi oblasti munitsipaalorganisatsioon Ivangorodi linn) Saadetud  
1028. 06.10.2010 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
1029. 06.10.2010 Arvamuse andmine alaealise elukoha kindlaksmääramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
1030. 06.10.2010 kindlustatavate isikute nimekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
1031. 06.10.2010 hinnapakkumine (OÜ Kruta) Saadetud  
1032. 05.10.2010 kaaskiri (EAS) Saadetud  
1033. 05.10.2010 Taotlus (AS Transservis-N) Saadetud  
1034. 05.10.2010 Kaaskiri (Rahandusministeerium) Saadetud  
1035. 05.10.2010 Teatis (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Saadetud  
1036. 05.10.2010 Materjalide üleveo kooskõlastamine (Kingisepa Toll) Saadetud  
1037. 05.10.2010 Volikogu sõiduauto parkimiskoha märgistamisest (Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet) Menetletud  
1038. 05.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
1039. 05.10.2010 tõend nr 405 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
1040. 05.10.2010 teatis (Korteri üürnik) Saadetud  
1041. 05.10.2010 teatis (Korteri üürnik) Saadetud  
1042. 05.10.2010 vastus kirjadele eravajadustega õpilaste klasside moodustamisest (Narva Paju Kool) Saadetud  
1043. 05.10.2010 hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
1044. 05.10.2010 infosüsteemi (EKIS) kasutusvõimaluste kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused)  
1045. 05.10.2010 infosüsteemi (EKIS) kasutusvõimaluste kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused)  
1046. 05.10.2010 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
1047. 04.10.2010 Seisukoha esitamine alaealisele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1048. 04.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1049. 04.10.2010 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1050. 04.10.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud