Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1086. 29.09.2010 Saatekiri (Irina Sinitsina) Menetletud  
1087. 29.09.2010 Saatekiri (Irina Anton) Menetletud  
1088. 29.09.2010 Kaaskiri (Rahandusministeerium) Saadetud  
1089. 28.09.2010 garantiikiri projektile '''"Tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis'''" (Tiigrihüppe SA) Saadetud  
1090. 28.09.2010 Kodukülastusakti saatmine isiku elamistingimuste kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
1091. 28.09.2010 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1092. 28.09.2010 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1093. 28.09.2010 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
1094. 28.09.2010 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
1095. 28.09.2010 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
1096. 28.09.2010 hinnapakkumise küsimine (Vt lisa) Saadetud  
1097. 28.09.2010 Alaealise isiku dokumentide saatmine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
1098. 28.09.2010 Taotlus -politsei kaasabi osutamisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1099. 28.09.2010 Täitemenetluse rakendamine (Veiko Kaasik Tallinna Kohtutäitur) Saadetud  
1100. 28.09.2010 Täitemenetluse rakendamine (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
1101. 28.09.2010 Täitemenetluse rakendamine (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
1102. 28.09.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
1103. 28.09.2010 volikiri KO huve esindamiseks (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
1104. 27.09.2010 lepingu lõpetamine (Securitas Eesti AS) Saadetud  
1105. 27.09.2010 lepingu lõpetamine (G4S Ida-Eesti AS) Saadetud  
1106. 27.09.2010 Taotlus koha pikendamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
1107. 27.09.2010 lepingute sõlmimine (K Grupp Ida Turvateenused OÜ) Saadetud  
1108. 27.09.2010 lepingu lõppemine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
1109. 27.09.2010 lepingu lõppemine (Narva Vesi AS) Saadetud  
1110. 27.09.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
1111. 27.09.2010 garantiikiri "Ajalugu elustub Narvas" (Plimoth Plantation) Saadetud  
1112. 27.09.2010 Teatis (Tööinspektsioon)  
1113. 27.09.2010 Ettepanekud (Siseministeerium) Saadetud  
1114. 27.09.2010 Volikogu 23.09.2010. a vastuvõetud otsused ja määrused (Narva Linnavalitsus) Saadetud  
1115. 27.09.2010 Taotlus (AS Transservis-N) Saadetud  
1116. 27.09.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
1117. 27.09.2010 Koosolekukuulutus (Narva Paju kool) Menetletud  
1118. 27.09.2010 Päring (Narva Paju kool) Menetletud  
1119. 27.09.2010 Koosolekukuulutus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
1120. 27.09.2010 Koosolekukuulutus (Ida Politseiprefektuur) Menetletud