Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 14.12.2010 nõue võlgnevuse tasumiseks (Puhasenergia OÜ) Saadetud  
212. 14.12.2010 tõend nr 417 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
213. 14.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
214. 14.12.2010 la Pingviin rekonstrueerimise kohta (AS Ecomatik) Saadetud  
215. 13.12.2010 Seisukoha esitamine alaealise pere suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
216. 13.12.2010 Teade (OÜ Wolmreks Ehitus) Saadetud  
217. 13.12.2010 Päring (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
218. 13.12.2010 Päring (SA Narva Näitused) Saadetud  
219. 13.12.2010 Päring (SA Narva Sadam) Saadetud  
220. 13.12.2010 Päring (Narva Tööstuspark SA) Saadetud  
221. 13.12.2010 Päring (Narva Spordikeskus) Saadetud  
222. 13.12.2010 Päring (Narva Vesi AS) Saadetud  
223. 13.12.2010 Päring (SA Narva Haigla) Saadetud  
224. 13.12.2010 Avaldus seatud eestkoste pikendamisest ja eestkostja ametist vabastamisest ja uue eestkostja määrami (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
225. 13.12.2010 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
226. 13.12.2010 Päring (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
227. 13.12.2010 Päring (AS Transservis-N) Saadetud  
228. 13.12.2010 Päring (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
229. 13.12.2010 Päring (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
230. 13.12.2010 Suur-Aguli tn tee-ehitusprojekti parandustöödest (Vt lisa) Saadetud  
231. 13.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
232. 13.12.2010 töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
233. 10.12.2010 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimiseks (Narva Lastekodu) Saadetud  
234. 10.12.2010 Vastus alaealise isiku perekonna kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
235. 10.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
236. 10.12.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
237. 10.12.2010 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
238. 10.12.2010 Järelepärimine alaealise isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
239. 10.12.2010 Taotlus kasvandiku iseloomustuse väljastamiseks (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
240. 10.12.2010 Taotlus kasvandiku iseloomustuse väljastamiseks (Narva Lasteaed Kaseke) Menetletud  
241. 10.12.2010 Taotlus alaealise isiku perekonna iseloomustuse väljastamiseks (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
242. 10.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
243. 10.12.2010 õiend (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
244. 10.12.2010 audiitoriteenustest (AS Audest) Saadetud  
245. 10.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud