Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 03.12.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 03.12.2010 Garantiikiri (Wris Reisibüroo) Saadetud  
353. 03.12.2010 25.11.2010. a määrused (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
354. 03.12.2010 pakkumuse kutse (Vt lisa) Saadetud  
355. 03.12.2010 Avaldus alaealistele isikutele erieestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
356. 03.12.2010 Vastus avaldusele eestkoste probleemi arutlemiseks (Nadežda Eršova) Saadetud  
357. 03.12.2010 kindlustatavate isikute nimekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
358. 03.12.2010 Seisukoht isiku avaldusele alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
359. 03.12.2010 hinnapäring (Vt lisa) Saadetud  
360. 03.12.2010 Avaldus isiku hoolekandeasutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
361. 02.12.2010 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
362. 02.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
363. 02.12.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
364. 02.12.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
365. 02.12.2010 Kohtunõude täitmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
366. 02.12.2010 Kinnitus (Jõhvi notar Andrei Lõssenko) Saadetud  
367. 02.12.2010 kinnitus (SA Innove) Saadetud  
368. 02.12.2010 Seisukoha andmine tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
369. 02.12.2010 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
370. 02.12.2010 liftiukse remondist (AS Eesti Otis) Saadetud  
371. 02.12.2010 maakondlikes ühisüritustes osalemisest (IVOL) Saadetud  
372. 02.12.2010 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
373. 02.12.2010 tulekustutite müük (Narva Tuletõrjeühing) Saadetud  
374. 02.12.2010 ukse remondist (Narva Võtmed OÜ) Saadetud  
375. 02.12.2010 lepingu hindade vähendamisest (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Saadetud  
376. 02.12.2010 lepingu nr 166 saatmine (MK Illumination Baltic AS) Saadetud  
377. 01.12.2010 Järelpärimine (Rakvere Linnavalitsus) Saadetud  
378. 01.12.2010 Järelpärimine (OÜ Artbase Reklaam) Saadetud  
379. 01.12.2010 Järelpärimine (Tartu Linnavalitsus) Saadetud  
380. 01.12.2010 töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
381. 01.12.2010 Kaaskiri (Nataliya Ivanova) Saadetud  
382. 01.12.2010 Garantiikiri (EAS) Saadetud  
383. 01.12.2010 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
384. 01.12.2010 sponsoriabi osutamisest Noorte Meremeeste Klubile (Demitol OÜ) Saadetud  
385. 01.12.2010 ülevaatuse graafiku kooskõlastamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud