Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 01.12.2010 järelepärimine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
387. 01.12.2010 Rendilepingust (AS Nakro) Menetletud  
388. 01.12.2010 Kutse (Peterburi Peakonsulaadi Pihkva Talitus) Menetletud  
389. 30.11.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
390. 30.11.2010 Teatis kasvandiku elamispinna kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
391. 30.11.2010 Dokumendi saatmine allkirjutamiseks alaealise isiku kohta (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
392. 30.11.2010 tööandja tõend kindlustatule (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
393. 30.11.2010 Taotlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
394. 30.11.2010 tabloo eraldamine (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
395. 30.11.2010 Garantiikiri (EAS) Saadetud  
396. 30.11.2010 Kaaskiri (EAS) Menetletud  
397. 30.11.2010 otsuste edastamine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
398. 30.11.2010 Taotlus kohtade eraldamisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
399. 30.11.2010 Arvamuse väljendamine avaldaja avalduse peale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
400. 30.11.2010 Nõusoleku andmine alaealise suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
401. 30.11.2010 Narva linna korteriühistute pakendijäätmete vastuvõtt (Vt lisa) Saadetud  
402. 30.11.2010 Narvas kultuuriürituse korraldamisest (Vladimir Boguš) Menetletud  
403. 30.11.2010 Saatekiri (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
404. 30.11.2010 jääpurikate ning settekihtide likvideerimise kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
405. 30.11.2010 nõue võlgnevuse tasumiseks (Sotsiaalne Õppekeskus OÜ) Saadetud  
406. 30.11.2010 partnerluse kinnitamine (Viru Prospekt) Saadetud  
407. 29.11.2010 hinnapakkumise päring (Vt lisa) Saadetud  
408. 29.11.2010 garantiikiri (OÜ VisiitPlus) Saadetud  
409. 29.11.2010 Avaldus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
410. 29.11.2010 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
411. 29.11.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku terviseseisundi kohta (OÜ Narva Joala Perearstikeskus (Kreenholmi 39F)) Menetletud  
412. 29.11.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
413. 29.11.2010 hinnapakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
414. 29.11.2010 Vastus alaealise isiku perekonna kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
415. 29.11.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
416. 29.11.2010 Kaaskiri (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
417. 29.11.2010 25.11.2010. a otsused (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
418. 29.11.2010 Vastus õpilaste perekonna kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
419. 29.11.2010 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse edastamine (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
420. 29.11.2010 Taotlus hinnangu ja arstitõendi esitamiseks isiku kohta (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud