Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
526. 22.11.2010 Kutse (Linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin) Saadetud  
527. 22.11.2010 Kaaskiri (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
528. 19.11.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
529. 19.11.2010 Vastus järelepärimisele hooldamise lepingu kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
530. 19.11.2010 Taotlus lapsetoetuse peatamise kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
531. 19.11.2010 statistiliste andmete esitamisest (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
532. 19.11.2010 Arvamuse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
533. 19.11.2010 Tõend (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
534. 19.11.2010 Seisukoha andmine hooldusõiguse küsimuses alaealise lapse suhtes ning eestkoste seadmises lapse üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
535. 19.11.2010 Vorm TSM (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
536. 19.11.2010 Avaldus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
537. 19.11.2010 õiend (Virumaa Pensioniameti Narva osakond) Saadetud  
538. 19.11.2010 kindlustatavate isikute nimekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
539. 19.11.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
540. 19.11.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
541. 19.11.2010 tõend nr 415 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
542. 19.11.2010 tõend nr 414 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
543. 19.11.2010 tõend nr 412 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
544. 19.11.2010 tõend nr 411 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
545. 19.11.2010 tõend nr 410 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
546. 19.11.2010 tõend nr 409 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
547. 18.11.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
548. 18.11.2010 Teade isiku võlgnevuse tasumise kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
549. 18.11.2010 Hoolekandeteenuste taotluse edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
550. 18.11.2010 Taotlus hinnangu ja arstitõendi esitamiseks isiku kohta (Aavere Hooldekodu) Menetletud  
551. 18.11.2010 Vastus päringule alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
552. 18.11.2010 Vastus päringule alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
553. 18.11.2010 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks,eestkostja ametist vabastamiseks ja uue eestkostja määramisek (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
554. 18.11.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määrramisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
555. 17.11.2010 hankes osalemise kutse (Vt lisa) Saadetud  
556. 17.11.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
557. 17.11.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
558. 17.11.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
559. 17.11.2010 elektirtoite kaabli pingestamine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
560. 17.11.2010 süüteo teade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud