Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 17.11.2010 Vastus (I.Kokk) Saadetud  
562. 17.11.2010 Vastus (A.Fedotov) Saadetud  
563. 17.11.2010 Vastus (D.Sokolov) Menetletud  
564. 17.11.2010 Vastus (S.Lukitšov) Saadetud  
565. 17.11.2010 Vastus (Veera Ketškassova) Menetletud  
566. 17.11.2010 Vastus (O.Fedossejeva) Saadetud  
567. 17.11.2010 tööandja tõend kindlustatule (Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakond Narva büroo) Saadetud  
568. 17.11.2010 Vastus (Aleksandr Snõtkin) Saadetud  
569. 17.11.2010 Vastus (J.Lorvi) Menetletud  
570. 17.11.2010 Vastus (V.Solovjova) Saadetud  
571. 17.11.2010 Vastus (M.Ivanov) Saadetud  
572. 17.11.2010 Vastus (G.Bogdanov) Saadetud  
573. 17.11.2010 Vastus (V.Nikitin) Saadetud  
574. 17.11.2010 Vastus (I.Kuznetsova) Saadetud  
575. 17.11.2010 Vastus päringule (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
576. 17.11.2010 Vastus (Jekaterina Gerassimovitš) Menetletud  
577. 17.11.2010 Vastus (O.Belyaeva) Saadetud  
578. 17.11.2010 garantiikiri Laste Loomemaja projektile "Talvefeeria" (Haridus- ja Teadusministeerium)  
579. 16.11.2010 teatis (K Grupp Ida Turvateenused OÜ) Saadetud  
580. 16.11.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
581. 16.11.2010 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimiseks (Viljandi Lasteabi-ja Sotsiaalkeskus) Saadetud  
582. 16.11.2010 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse edastamine (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
583. 16.11.2010 teatis (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
584. 16.11.2010 järelepärimine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
585. 16.11.2010 välisvalgustuse hooldustööde töövõtulepingust (AS VKG Elektriehitus) Saadetud  
586. 16.11.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
587. 16.11.2010 Päring alaealise isiku hoolitsuse kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 2)) Menetletud  
588. 16.11.2010 Päring alaealise isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
589. 16.11.2010 Teade võlgnevuse tasumise kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
590. 16.11.2010 protokolli koopia saatmine (Vt lisa) Saadetud  
591. 16.11.2010 vastus (Oksana Lešihhina) Saadetud  
592. 16.11.2010 Vastus (Anna Karpenko) Saadetud  
593. 16.11.2010 garantiikiri transpotditeenuste tasumiseks (SIA Jucom) Saadetud  
594. 16.11.2010 teatis (Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS) Saadetud  
595. 16.11.2010 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks ja uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud