Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
701. 08.11.2010 Luba küsimine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
702. 05.11.2010 Taotluse rahuldamine (OÜ FN GRUPP) Saadetud  
703. 05.11.2010 Taotlus hinnangu ja arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (MTÜ Lille Turvakodu) Saadetud  
704. 05.11.2010 Dokumentide edastamine hoolekandettenustele suunamiseks (Lõuna Pensioniameti Pärnu büroo, Haapsalu klienditeenindus) Saadetud  
705. 05.11.2010 Avaldus riigilõivu tagastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
706. 05.11.2010 Avaldus täiskasvanu isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
707. 05.11.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
708. 05.11.2010 Dokumentide koostamine (Vt lisa) Menetletud  
709. 05.11.2010 Otsuste edastamine (Ants Liimets) Menetletud  
710. 05.11.2010 Kaaskiri (Kultuuriministeerium) Saadetud  
711. 05.11.2010 Taotlus Tapa Erikooli suunamiseks (Viru Maakohtu Narva Kohtumaja) Saadetud  
712. 04.11.2010 Tõend (Vladimir Butuzov) Saadetud  
713. 04.11.2010 Tellimuskiri (OÜ Valnes-NV) Saadetud  
714. 04.11.2010 Järelepärimine kasvandiku iseloomustuse kohta (Koolieelne lasteasutus Kaseke) Menetletud  
715. 04.11.2010 Järelepärimine alaealiste isikute kohta (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 2)) Menetletud  
716. 04.11.2010 Taotlus arvamuse esitamise tähtaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
717. 04.11.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
718. 04.11.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
719. 04.11.2010 Päring (Ida Maksu- ja Tollikeskus) Saadetud  
720. 04.11.2010 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
721. 04.11.2010 Avaldus vanema õiguste määramiseks ja esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
722. 04.11.2010 Kutse (Oksana Lešihhina) Saadetud  
723. 04.11.2010 Kutse (Anna Karpenko) Saadetud  
724. 04.11.2010 Narva linna seisukoha saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
725. 04.11.2010 Koosolekukuulutus (Narva Peetri Kool) Saadetud  
726. 04.11.2010 Koosolekukuulutus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
727. 04.11.2010 Koosolekukuulutus (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
728. 04.11.2010 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
729. 04.11.2010 Hinnapäring (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
730. 04.11.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
731. 04.11.2010 uuele rakestusele voolupinge andmisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
732. 03.11.2010 Kaaskiri (Vt lisa) Saadetud  
733. 03.11.2010 26. Juuli tn soojuskamber (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
734. 03.11.2010 Lepingu sõlmimine (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
735. 03.11.2010 Päring väljavõte kohta alaealise isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud