Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
806. 28.10.2010 hinnapäring (Securitas Eesti AS) Saadetud  
807. 28.10.2010 festivali "Ajalugu elustub Narvas" läbiviimisest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
808. 28.10.2010 vastus hinnapäringule (Vt lisa) Saadetud  
809. 28.10.2010 lepingu lõpetamine (G4S Ida-Eesti AS) Saadetud  
810. 28.10.2010 Põhjasõja lahingu rekonstruktsiooni läbiviimisest (Sihtasutus Virumaa Muuseumid) Saadetud  
811. 28.10.2010 kanalisatsiooni hooldus (Narva Vesi AS) Saadetud  
812. 27.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
813. 27.10.2010 menetlusdokumentide tagastamine (Viru Maakohus) Saadetud  
814. 27.10.2010 Avaldus isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
815. 27.10.2010 tellimuskiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
816. 27.10.2010 Tõend (Liidia Zainullina) Saadetud  
817. 26.10.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
818. 26.10.2010 Päring alaealise isiku ema kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
819. 26.10.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
820. 26.10.2010 Vastus teatele alaealiste isikute kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
821. 26.10.2010 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
822. 26.10.2010 Pankrotiavaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
823. 26.10.2010 Vastus (V.Lupanova) Saadetud  
824. 26.10.2010 Vastus (I.Ivaštšenko) Saadetud  
825. 26.10.2010 Vastus (N.Avreitsevitš) Menetletud  
826. 26.10.2010 Seisukoha esitamine alaealise pere suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
827. 26.10.2010 Vastus (V.Stankevitš) Saadetud  
828. 26.10.2010 Vastus (B.Bankirov) Saadetud  
829. 26.10.2010 Vastus (R.Kirsipuu) Saadetud  
830. 26.10.2010 Vastus (Y.Zaozerskiy) Saadetud  
831. 26.10.2010 Vastus (V.Fjodorov) Saadetud  
832. 26.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
833. 26.10.2010 kanalisatsiooni puhastus (Narva Vesi AS) Saadetud  
834. 26.10.2010 Kutse (Eesti Suursaatkond Kiievis) Saadetud  
835. 26.10.2010 mööbli vedu (OÜ Jusian Ehitus Grupp) Saadetud  
836. 26.10.2010 Alaealisele välispassi väljaandmisest (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
837. 26.10.2010 Hoolekogude kokkukutsumine (Narva linna koolid ja gümnaasiumid) Saadetud  
838. 25.10.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
839. 25.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
840. 25.10.2010 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud