Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
841. 25.10.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
842. 25.10.2010 Taotlus peretoetuse maksmise peatamiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
843. 25.10.2010 Päring alaealise isiku perekonna iseloomustuse kohta (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
844. 25.10.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
845. 25.10.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
846. 25.10.2010 Infopäring (VF Leningradi oblasti munitsipaalorganisatsioon Ivangorodi linn) Saadetud  
847. 25.10.2010 Vastus (R.Kurmakajev) Saadetud  
848. 25.10.2010 Vastus (A.Žuravljova) Saadetud  
849. 25.10.2010 Vastus (Godžitašvili Pjotr) Saadetud  
850. 25.10.2010 Vastus (S.Kirejev) Saadetud  
851. 25.10.2010 Vastus (U.Obuhhova) Menetletud  
852. 25.10.2010 Vastus (V.Vassiljev) Saadetud  
853. 25.10.2010 Garantiikiri (SA Ida-Viru Keskhaigla) Saadetud  
854. 25.10.2010 Taotlus Notari tasu maksmisest vabastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
855. 25.10.2010 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine ja esialgse õiguskaitse rakendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
856. 25.10.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
857. 25.10.2010 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
858. 25.10.2010 Täitmisavalduse saatmine isiku kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
859. 25.10.2010 SA Vaivara Kalmistus (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
860. 25.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
861. 25.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
862. 25.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
863. 25.10.2010 Seisukoha esitamine kohtule (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
864. 22.10.2010 Hoolekandeteenuste taotluse edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
865. 22.10.2010 Allkirjastatud kokkulepe edastamine (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
866. 22.10.2010 Taotlus peretoetuse maksmise peatamisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
867. 22.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
868. 22.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
869. 22.10.2010 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
870. 22.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
871. 22.10.2010 Seisukoha esitamine alaealise suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
872. 22.10.2010 21.10.2010 a istungi otsused ja määrused (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
873. 22.10.2010 sihtfinantseerimise lepingu täitmise aruanne (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
874. 22.10.2010 Selgitustaotlus (Rahandusministeerium) Menetletud  
875. 22.10.2010 lõputunnistuste plankide tellimine (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) Saadetud