Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
876. 22.10.2010 haridusttõendavate dokumentide blankettide kasutamise aruanne (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus) Saadetud  
877. 21.10.2010 Tõend (Vladimir Butuzov) Saadetud  
878. 21.10.2010 Tsiviilasi- puuduste kõrvaldamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
879. 21.10.2010 Purskkaevu veevarustus (Narva Vesi AS) Saadetud  
880. 21.10.2010 Laenulepingu ärakirja saatmine (Rahandusministeerium) Menetletud  
881. 21.10.2010 akna vahetamine (OÜ Bõkov) Saadetud  
882. 21.10.2010 volitus transpordivahendi kasutamise kohta (Arkadi Golubev) Saadetud  
883. 21.10.2010 garantiikiri Laste Loomemaja projektile "Tantsuürituste sari "Ava ennast!" (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
884. 20.10.2010 Avaldus eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
885. 20.10.2010 Avalduse edastamine (OÜ Narva Perearstikeskus (Kangelaste 2)) Saadetud  
886. 20.10.2010 Täitmisavalduse saatmine isiku suhtes (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
887. 20.10.2010 Täitmisavalduse saatmine isiku suhtes (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
888. 20.10.2010 Täitmisavalduse saatmine isiku suhtes (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
889. 20.10.2010 Täitmisavalduse saatmine isiku suhtes (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
890. 20.10.2010 Seisukoht hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
891. 20.10.2010 munitsipaalkorterist (KÜ Gerassimovi 24) Saadetud  
892. 20.10.2010 Seisukoht alaealise nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
893. 20.10.2010 Ajalehe tellimine (Eesti Post AS) Menetletud  
894. 20.10.2010 tõendi nr 308 esitamine (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
895. 20.10.2010 Avaldus õiguste määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
896. 19.10.2010 Infopäring (Maksu- ja Tolliamet) Saadetud  
897. 19.10.2010 Koosolekukuulutus (Narva Kesklinna Gümnaasium) Saadetud  
898. 19.10.2010 Koosolekukuulutus (Ida Prefektuur Narva konstaabliosakond) Menetletud  
899. 19.10.2010 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
900. 19.10.2010 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Menetletud  
901. 19.10.2010 Tõend (Aleksandr Snõtkin) Saadetud  
902. 19.10.2010 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
903. 19.10.2010 Nõusoleku andmine õpilase viibimiseks (Kaagvere Erikool Emajõe õppekeskus) Saadetud  
904. 19.10.2010 Lastekaitse inspektori arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
905. 19.10.2010 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
906. 19.10.2010 Allkirjastatud kliendilepingu edastamine (AS Hoolekandeteenused Erastvere Kodu) Saadetud  
907. 19.10.2010 Taotlus hoolduslepingu pikendamisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Saadetud  
908. 19.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
909. 19.10.2010 Kinnituskiri (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Menetletud  
910. 19.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud