Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
911. 19.10.2010 Alaealiste isikute dokumentide saatmine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
912. 19.10.2010 Nõusoleku andmine alaealiste isikute suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
913. 19.10.2010 Peetri Kooli lauatelefonidele piirangute paigutamine (Elion Ettevõtted AS) Saadetud  
914. 19.10.2010 kindlustuspoliisi (Mazda 5) lõpetamisest (Salva Kindlustuse AS)  
915. 19.10.2010 Piiriületus (AS Transservis-N) Saadetud  
916. 18.10.2010 Kaaskiri (EAS) Saadetud  
917. 18.10.2010 Kutse (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud  
918. 18.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
919. 18.10.2010 Taotlus arstitõendi esitamisest isiku terviseseisundi kohta (OÜ Teie Tervis) Saadetud  
920. 18.10.2010 Vastus avaldusele (Klavdia Klepikova) Saadetud  
921. 18.10.2010 Teade lepingu mittetäitmisest ja lepingust tulenevate kohustuste lõpetamisest (OÜ Contempora Consult) Saadetud  
922. 18.10.2010 pakkumuse esitamise ettepanek (Vt lisa) Saadetud  
923. 18.10.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
924. 18.10.2010 Kutse (Svetlana Mihhailova) Saadetud  
925. 18.10.2010 Kutse (Natalja Kossutskaja) Saadetud  
926. 18.10.2010 Kutse (Nelli Jermolenkova) Saadetud  
927. 18.10.2010 Kutse (Tatjana Tarassenko) Saadetud  
928. 18.10.2010 Kutse (Aleksandr Tatšilin) Saadetud  
929. 18.10.2010 Kutse (Olga Kapitonova) Saadetud  
930. 18.10.2010 tõend (Politsei-ja Piirivalveamet) Saadetud  
931. 15.10.2010 tunnustamiseks kandidatuuri esitamisest (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
932. 15.10.2010 Taotlus kirjaliku hinnangu esitamiseks isiku suhtes (AS Hoolekandeteenused Udriku Hooldekodu) Saadetud  
933. 15.10.2010 Taotlus kirjaliku hinnangu esitamiseks isiku suhtes (Aavere Hooldekodu) Menetletud  
934. 15.10.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
935. 15.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
936. 15.10.2010 Avaldus (Notar Albina Birjukova) Saadetud  
937. 14.10.2010 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
938. 14.10.2010 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
939. 14.10.2010 Koolispordi kaasfinantseerimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
940. 14.10.2010 aknaklaasi paigaldamine (OÜ Bõkov) Saadetud  
941. 14.10.2010 aknaklaasi paigaldamine (OÜ Bõkov) Saadetud  
942. 14.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
943. 14.10.2010 garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
944. 14.10.2010 Taotlus (Tapa Erikool) Menetletud  
945. 14.10.2010 Taotlus välja anda väljavõte haigusloost isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud