Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
981. 11.10.2010 Päring (Narva Peetri Kool) Saadetud  
982. 11.10.2010 Seisukoha esitamine avaldaja avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
983. 11.10.2010 Rehabilitatsiooniteenuse taotluse edastamine (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Menetletud  
984. 11.10.2010 Nõusoleku andmine kasvandiku viibimiseks ja kasvandiku külastamiseks (Narva-Jõesuu Perekodu) Saadetud  
985. 11.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
986. 11.10.2010 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
987. 11.10.2010 garantiikiri (OÜ Trükikoda KOIT) Saadetud  
988. 11.10.2010 aknaklaasi vahetamine (OÜ Bõkov) Saadetud  
989. 11.10.2010 kanalisatsiooni puhastus (Narva Vesi AS) Saadetud  
990. 11.10.2010 garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
991. 11.10.2010 garantiikiri (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
992. 11.10.2010 garantiikiri (Kultuurimaja Rugodiv) Saadetud  
993. 11.10.2010 Taotlus (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
994. 11.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
995. 11.10.2010 Õnnitlus (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
996. 11.10.2010 töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
997. 08.10.2010 Teade alaealiste isikute vanemate kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
998. 08.10.2010 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
999. 08.10.2010 Dokumentide saatmine projekti raames (SA Innove) Saadetud  
1000. 08.10.2010 Audiitori määramisest (Audest Audiitorteenuste OÜ) Saadetud  
1001. 08.10.2010 süüteoteade (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
1002. 08.10.2010 saali kasutamise taotlus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
1003. 08.10.2010 Linnavolikogu aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
1004. 08.10.2010 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
1005. 08.10.2010 Kutse (Eesti Suursaatkond Kiievis) Saadetud  
1006. 08.10.2010 Tõend (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Saadetud  
1007. 08.10.2010 Seisukoha andmine eestkostja avalduse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1008. 07.10.2010 arve tasumisest (KÜ Vilde 12) Saadetud  
1009. 07.10.2010 Linnavolikogu liikme järelepärimine (Kangelaste 3) (Olga Närgi) Menetletud  
1010. 07.10.2010 kella remondist (Alpikann Wiru Grupp OÜ) Saadetud  
1011. 07.10.2010 eluruumide võõrandamisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1012. 07.10.2010 munitsipaalkorterist (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
1013. 07.10.2010 Avaldus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
1014. 07.10.2010 Avaldus seatud eestkoste pikendamisest ja eestkostja ametist vabastamisest ja uue määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
1015. 07.10.2010 mobiiltelefoni remont (OÜ Fast-Service) Saadetud