Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 08.01.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
177. 08.01.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
178. 08.01.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
179. 08.01.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
180. 06.01.2010 Arvamus alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
181. 04.05.2010 Arvamus alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
182. 29.03.2010 Arvamus alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
183. 29.04.2010 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
184. 28.04.2010 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
185. 28.04.2010 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
186. 26.02.2010 Arvamus alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
187. 22.11.2010 Arvamus andmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
188. 28.01.2010 Arvamus avaldaja avaldusele vanema õiguste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
189. 02.06.2010 Arvamus avaldusele laste elukoha kindlaksmääramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
190. 01.07.2010 Arvamus inimeste kohta alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
191. 01.07.2010 Arvamus ja kodukülastuse akti saatmine alaealise isiku suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
192. 23.02.2010 Arvamus lapsega suhtlemisaja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
193. 22.02.2010 Arvamus lastega suhtlemiskorra kindlaks määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
194. 15.11.2010 Arvamus nõusoleku andmise alaealise lapse nimel tehingu tegemise suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
195. 15.12.2010 Arvamus nõusoleku andmisest isiku avaldusele alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
196. 12.04.2010 Arvamus tsiviilasjale nr 2-10-8540 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
197. 05.05.2010 Arvamus vandeadvokaadi seisukohale alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
198. 12.02.2010 Arvamus-esindaja avaldusele isikust põlvnemise tuvastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
199. 06.10.2010 Arvamuse andmine alaealise elukoha kindlaksmääramisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Saadetud  
200. 26.04.2010 Arvamuse andmine alaealise kasvandiku kohta (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
201. 16.09.2010 Arvamuse andmine alaealiste pere suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
202. 09.02.2010 Arvamuse küsimine (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
203. 19.11.2010 Arvamuse saatmine alaealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
204. 30.06.2010 Arvamuse saatmine vanema õiguste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
205. 30.11.2010 Arvamuse väljendamine avaldaja avalduse peale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
206. 08.11.2010 arve tagastamine (Datel Viru) Saadetud  
207. 09.08.2010 arve tagastamine (AS G4S Eesti) Saadetud  
208. 29.07.2010 arve tagastamine (AS Telora-E) Saadetud  
209. 25.11.2010 arve tasumine (Osaühing Maininvestments) Saadetud  
210. 25.11.2010 arve tasumine (FIE Aleksandr Tatšilin) Saadetud