Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
491. 14.05.2010 Avalik konkurss (vaata lisa) Saadetud  
492. 13.05.2010 avaliku enampakkumise kohta (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
493. 27.12.2010 Avaliku tualeti tööajad (OÜ Niknas) Saadetud  
494. 03.12.2010 avariiremondist (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
495. 07.10.2010 avariiremondist (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
496. 09.03.2010 avariiremondist (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
497. 02.03.2010 avariiremondist (Alpikann Wiru Grupp OÜ) Saadetud  
498. 17.05.2010 Chagalli pärijate arvamus muuseumi loomise kohta (Narva Gate OÜ) Saadetud  
499. 12.08.2010 Daumani 2,6 kinnistute jagamine (Vt lisa) Saadetud  
500. 26.01.2010 deratiseerimine (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Saadetud  
501. 27.12.2010 Dok-d trahvi sissenõudmise kohta (Kohtutäitur Krista Järvet) Saadetud  
502. 27.12.2010 Dok-d trahvi sissenõudmise kohta (Veiko Kaasik Tallinna Kohtutäitur) Saadetud  
503. 23.09.2010 Dokumendi edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
504. 27.01.2010 Dokumendi edastamine isiku nimele (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
505. 30.11.2010 Dokumendi saatmine allkirjutamiseks alaealise isiku kohta (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
506. 08.11.2010 Dokumentaalsete tõendite esitamine (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
507. 11.10.2010 Dokumentide edastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)  
508. 20.09.2010 dokumentide edastamine (EAS) Saadetud  
509. 19.03.2010 dokumentide edastamine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
510. 22.11.2010 Dokumentide edastamine -erihooldeteenuste taotlus koos lisadega (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Menetletud  
511. 30.04.2010 Dokumentide edastamine alaealise isiku toitjakaotuspensioni kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
512. 05.11.2010 Dokumentide edastamine hoolekandettenustele suunamiseks (Lõuna Pensioniameti Pärnu büroo, Haapsalu klienditeenindus) Saadetud  
513. 18.06.2010 Dokumentide edastamine isikute suhtes (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
514. 17.03.2010 Dokumentide edastamine projekti raames (SA Innove) Saadetud  
515. 05.11.2010 Dokumentide koostamine (Vt lisa) Menetletud  
516. 07.09.2010 Dokumentide saatmine alaealise isiku suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
517. 11.03.2010 Dokumentide saatmine alaealiste isikute suhtes (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
518. 30.07.2010 Dokumentide saatmine projekti kulude kohta (VMT nr 7) (SA Innove) Saadetud  
519. 08.10.2010 Dokumentide saatmine projekti raames (SA Innove) Saadetud  
520. 28.01.2010 Dokumentide üleandmise akti edastamine (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Saadetud  
521. 19.03.2010 EAS'i turismikampaania Venemaal (EAS) Menetletud  
522. 30.06.2010 Eelarve eelnõu koostamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
523. 19.04.2010 Eestkoste määramisest-tsiviilasi nr 2-10-2457 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
524. 18.01.2010 Eestkoste seadmine alaealiste laste suhtes (Ljubov Kisel) Saadetud  
525. 02.09.2010 Ehitusmääruse muutmisest (Narva Ehitusprojekt OÜ) Saadetud