Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 20.12.2011 Kutse (Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse SA) Saadetud  
107. 20.12.2011 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
108. 20.12.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkoste määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
109. 20.12.2011 Kutse (Šaidulina Roza) Saadetud  
110. 20.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
111. 20.12.2011 andmete esitamine spordiringides tegelevate laste ja noorte kohta (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
112. 19.12.2011 Kutse (Nedaškovski) (Audest Audiitorteenuste OÜ) Saadetud  
113. 19.12.2011 Kutse (Indrek Narusk) (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
114. 19.12.2011 Kutse (Margarita Golovko) (Siseministeerium) Saadetud  
115. 19.12.2011 Vastus päringule isikule osutatud sotsiaalteenuste kohta (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
116. 19.12.2011 Kutse (Silja Sorgus) (Siseministeerium) Saadetud  
117. 19.12.2011 Kutse (Iveta Puzo) (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
118. 19.12.2011 Vastus päringule isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
119. 19.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
120. 19.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
121. 19.12.2011 Kutse avakohtumisele (Leningradi oblasti valitsuse Muuseumi Agentuur) Saadetud  
122. 19.12.2011 Kaaskiri (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
123. 19.12.2011 Toetuste väljamaksmiste taastamise kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
124. 19.12.2011 Toetuste väljamaksmiste taastamise kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
125. 19.12.2011 Kiri (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
126. 19.12.2011 Kutse (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
127. 19.12.2011 Kutse avakohtumisele (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
128. 19.12.2011 Kutse avakohtumisele (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
129. 19.12.2011 Vastus järelepärimisele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
130. 19.12.2011 ELRI-103 ''''"Unique Estonian-Russian fortresses ensemble development as a single tourist product. Stage (Ministry of Enviromental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia) Saadetud  
131. 19.12.2011 Dokumentide koopiad (Advisio Consulting OÜ) Saadetud  
132. 19.12.2011 Kutse (Puškini 22 KÜ) Saadetud  
133. 19.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
134. 19.12.2011 Vastus seisukoha andmises alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
135. 19.12.2011 Tõend (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
136. 19.12.2011 Aruanne (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
137. 16.12.2011 Järelepäring (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
138. 16.12.2011 Kutse (Leningradi oblasti transpordi ja selle infrastruktuuri komitee) Saadetud  
139. 16.12.2011 Järelepäring (Jõhvi Vallavalitsus) Saadetud  
140. 16.12.2011 Järelepäring (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Saadetud