Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 15.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise kohta (Abja Vallavalitsus) Saadetud  
177. 15.12.2011 Teatis (KÜ Puškini 51) Saadetud  
178. 15.12.2011 Teatis (KÜ Kangelaste 12) Saadetud  
179. 15.12.2011 Teade hankemenetluse tulemuste kohta (AS Baltros GEM Grupp) Saadetud  
180. 15.12.2011 Teatis (KÜ Gerassimovi 12) Saadetud  
181. 15.12.2011 Protokollide saatmine (Vt lisa) Saadetud  
182. 15.12.2011 õiend ürituste läbiviimisest (La Väikevend) Saadetud  
183. 15.12.2011 volituse kaupa ostmiseks vormistamine (Demitol OÜ) Saadetud  
184. 15.12.2011 Keevitaja I koolituse eksamikomisjoni märkused ettevõttele OÜ Gelmett Consult (OÜ GELMETT CONSULT) Saadetud  
185. 15.12.2011 volituse kaupa ostmiseks vormistamine (Optimera Estonia AS) Saadetud  
186. 15.12.2011 Taotlus isuku arstitõendi väljastamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
187. 15.12.2011 Taotlus isiku arstitõendi väljastamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
188. 15.12.2011 Vastus päringule alaealise pere suhtes (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
189. 15.12.2011 Vastus teatisele alaealiste suhtes (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
190. 15.12.2011 Loobumine keelumärkest (Viru Maakohtu kinnistusosakond) Saadetud  
191. 15.12.2011 Kutse (Veetlev HÜ) Saadetud  
192. 15.12.2011 Kaaskiri (Rahandusministeerium) Saadetud  
193. 15.12.2011 Avamise protokoll (Vt lisa) Saadetud  
194. 15.12.2011 Ettekirjutus-hoiatus (Nartall 18 KÜ) Saadetud  
195. 14.12.2011 Tõend (Kohtutäitur TERJE TŠAPIS) Saadetud  
196. 14.12.2011 Vastus kirjale isiku elamispinna suhtes (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
197. 14.12.2011 Projektist EGOPRISE (Andrei Tšuhljajev) Saadetud  
198. 14.12.2011 Vastus seisukoha andmisest tsiviilasjas nr 2-11-50343 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
199. 14.12.2011 VOLITUS (AS Heakorrastus) Saadetud  
200. 14.12.2011 Teade nr 5-SN (Saides Narva OÜ) Saadetud  
201. 14.12.2011 Teade nr 10-C (Cargotec Estonia AS q) Saadetud  
202. 14.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
203. 14.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
204. 14.12.2011 Tõend (Vladimir Butuzov) Menetletud  
205. 14.12.2011 Tõend (Põhja Pensioniamet Narva klienditeenindus) Saadetud  
206. 14.12.2011 Taotlus arstitõendi väljastamisest (SA Narva Haigla) Saadetud  
207. 14.12.2011 aadressi muutmisest (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
208. 14.12.2011 Rehabilitatsiooniteenuse arve (Põhja pensioniamet Tallinna büroo) Saadetud  
209. 13.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
210. 13.12.2011 Dokumentide edastamine projekti raames (SA Innove) Saadetud