Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 13.12.2011 Remont (OÜ Valnes-NV) Saadetud  
212. 13.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
213. 13.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
214. 13.12.2011 Ettekirjutus (Matveenkova Tamara) Saadetud  
215. 13.12.2011 Menetluse algatamine (Filippova Tatjana,Arkadi) Saadetud  
216. 13.12.2011 andmete esitamisest võlgnevuse kohta (Narva Spordikeskus) Saadetud  
217. 13.12.2011 Teade (Tööinspektsioon) Saadetud  
218. 13.12.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
219. 13.12.2011 Arvamus isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
220. 13.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas 2-11-46146 (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Saadetud  
221. 13.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
222. 13.12.2011 Vastus teatele (Narva Spordikeskus) Saadetud  
223. 13.12.2011 Ettekirjutus (Ossirianda OÜ) Saadetud  
224. 12.12.2011 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
225. 12.12.2011 Volikiri (Viru Ringkonnaprokuratuur) Saadetud  
226. 12.12.2011 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
227. 12.12.2011 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
228. 12.12.2011 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
229. 12.12.2011 Päring (St.P Riiklik Arhitektuuri ja Ehitusülikool) Saadetud  
230. 12.12.2011 Menetluse algatamine (Mezentsev Sergei,Ševela Olga) Saadetud  
231. 12.12.2011 spordisaali kasutamisest (Narva Spordikool Energia) Saadetud  
232. 12.12.2011 Ettekirjutus-hoiatus (Glazatševa Natalja) Saadetud  
233. 12.12.2011 kohtumisest teemal ´Koolitervishoiuteenuste osutamise alused` (SA Narva Haigla) Saadetud  
234. 09.12.2011 Nõusolek alaealiste laste viibimiseks (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
235. 09.12.2011 Vastus päringule alaealise lapse pere kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
236. 09.12.2011 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
237. 09.12.2011 Taotlus hinnangu esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
238. 09.12.2011 Taotlus isiku nimele hoolduslepingu sõlmimisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
239. 09.12.2011 Vastus päringule isiku avalduse kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
240. 09.12.2011 Hanke tulemuste teatamine (Hoffnung UÜ) Saadetud  
241. 09.12.2011 Garantiikiri (MTÜ Virumaa Heategevuskeskus) Saadetud  
242. 09.12.2011 Garantiikiri (Spa Hotell Meresuu) Saadetud  
243. 09.12.2011 Garantiikiri (Spa Hotell Meresuu) Saadetud  
244. 09.12.2011 Päring (Narva Sõprus HÜ) Saadetud  
245. 09.12.2011 Vastus päringule nr 7615 (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo Majanduskuritegude talitus) Saadetud