Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 09.12.2011 Alkotakso (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
247. 09.12.2011 Vastus päringule alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
248. 09.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
249. 09.12.2011 Teade nr 16-Bu (Bulvarest OÜ) Saadetud  
250. 09.12.2011 Koolitusega alustamine (Sillamäe Kutsekool) Saadetud  
251. 08.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas 2-11-34699 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
252. 08.12.2011 Tõend (Vladimir Butuzov) Saadetud  
253. 08.12.2011 Kutse (Trofimov Igor) Saadetud  
254. 08.12.2011 Segitustaotlus (Sotsiaalministeerium) Saadetud  
255. 08.12.2011 Ekspertiisi teostamine (OÜ Fast-Service) Saadetud  
256. 08.12.2011 Arvete koopiad (OÜ Arendus Invest) Saadetud  
257. 08.12.2011 Nõusolek kasvandiku viibimiseks (Narva-Jõesuu Perekodu) Saadetud  
258. 08.12.2011 Asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu edastamine (Narva-Jõesuu Perekodu) Saadetud  
259. 08.12.2011 Töövõimetuslehtede saatekiri (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
260. 08.12.2011 Koosolekukuulutus (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud  
261. 08.12.2011 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
262. 08.12.2011 Avaldus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) Saadetud  
263. 08.12.2011 eelnõu (Narva Linnavolikogu) Saadetud  
264. 08.12.2011 elektrienergia ostu-müügi paketi muutmisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
265. 08.12.2011 Vastus seisukoha andmises nr 2-11-28482 (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
266. 08.12.2011 Vastus seisukoha andmises 2-11-54945 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
267. 07.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
268. 07.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-49921 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
269. 07.12.2011 lõputunnistuste plankide tellimine (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)  
270. 07.12.2011 haridusttõendavate dokumentide blankettide kasutamise aruanne (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus)  
271. 07.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-54868 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
272. 07.12.2011 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Soldino Gümnaasium) Saadetud  
273. 07.12.2011 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Vanalinna Riigikool) Saadetud  
274. 07.12.2011 Kutse (EV Suursaatkond Moskvas) Saadetud  
275. 07.12.2011 Järelepärimine (Vesna AÜ) Saadetud  
276. 07.12.2011 Päring (Narva Eesti Gümnaasiumi ametiühing) Saadetud  
277. 07.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Menetletud  
278. 07.12.2011 Ettekirjutus (Rosehill OÜ) Saadetud  
279. 07.12.2011 Päring (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
280. 07.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud