Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Saadetud  
282. 06.12.2011 Otsus 'Lasteaia Pingviin rekonstrueerimine' akende lahenduse kohta (AS Vant) Saadetud  
283. 06.12.2011 Ehitusseaduse täitmine (Šumeitšuk Sergei) Saadetud  
284. 06.12.2011 Nõusolek kasvandiku viibimiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
285. 06.12.2011 Vastus päringule kodukülastuse teostamiseks (Sillamäe Linnavalitsus) Saadetud  
286. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
287. 06.12.2011 Kaasabi ürituse korraldamisel (Narva Piiripunkt) Saadetud  
288. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
289. 06.12.2011 Taotlus projekti ajalise kestvuse pikendamiseks (SA Innove) Saadetud  
290. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
291. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
292. 06.12.2011 Garantiikiri (Elcomnet OÜ) Saadetud  
293. 06.12.2011 Taotlus vanaduspensioni maksmise peatamisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
294. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
295. 06.12.2011 Pakkumise kutse (Vt lisa) Saadetud  
296. 06.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-32464 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
297. 06.12.2011 Tõend nr 441 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
298. 06.12.2011 Tõend (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
299. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
300. 06.12.2011 Projekti kooskõlastamine (Keskkonnaamet Viru Regioon) Saadetud  
301. 06.12.2011 Päring (Ekslong OÜ) Saadetud  
302. 06.12.2011 Järelepärimine isikute kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
303. 06.12.2011 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
304. 06.12.2011 Taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
305. 06.12.2011 taotlus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
306. 06.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
307. 06.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
308. 06.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
309. 06.12.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
310. 06.12.2011 Korralduse edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
311. 05.12.2011 Projekteerimistingimuste kooskõlastamisest (Tehnilise Järelevalve Amet) Saadetud  
312. 05.12.2011 Kutse (Oksana Kašintseva) Saadetud  
313. 05.12.2011 Kutse (Svetlana Kulikova) Saadetud  
314. 05.12.2011 Kutse (Narva Lastekodu) Saadetud  
315. 05.12.2011 Kutse (Larisa Mikhaylova) Saadetud