Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 05.12.2011 Kutse (Madiina Mihhailova) Saadetud  
317. 05.12.2011 Kutse (Irina Bojetskaja) Saadetud  
318. 05.12.2011 Kutse (Viktoria Kotkovskaja) Saadetud  
319. 05.12.2011 Kutse (Natalja Krõlova) Saadetud  
320. 05.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-29227 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
321. 05.12.2011 Volikiri (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
322. 05.12.2011 Dokumentide esitamise kohta (Hoffnung UÜ) Menetletud  
323. 05.12.2011 Volituse tagasiavõtmine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
324. 05.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
325. 05.12.2011 Laenuosa väljamaksmine (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) Saadetud  
326. 05.12.2011 Teade nr 15-Bu (Bulvarest OÜ) Saadetud  
327. 05.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas 2-11-56294 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
328. 02.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
329. 02.12.2011 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
330. 02.12.2011 Kaaskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
331. 02.12.2011 Menetluse algatamine (Ossirianda OÜ) Saadetud  
332. 02.12.2011 Tellimuskiri aknaklaasi vahetuseks (OÜ Bõkov) Saadetud  
333. 02.12.2011 Seisukoht isiku avaldusele alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
334. 02.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
335. 02.12.2011 Vastus pöördumisele alaealise isiku suhtes (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
336. 02.12.2011 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
337. 02.12.2011 Teatis (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
338. 02.12.2011 Kaaskiri (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
339. 02.12.2011 Seisukoha täiendamine dokumendiga (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
340. 02.12.2011 Teade (Elion Ettevõtted AS) Saadetud  
341. 02.12.2011 Tellimuskiri (AS Audest) Saadetud  
342. 02.12.2011 Kutse (Spitak Aragil OÜ) Saadetud  
343. 02.12.2011 Ehitusseaduse täitmine (Filippova Tatjana,Arkadi) Saadetud  
344. 02.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
345. 02.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
346. 01.12.2011 Vastus taotlusele alaealise isiku kohta (Narva Peetri Kool) Saadetud  
347. 01.12.2011 Tõend (Vladimir Butuzov) Menetletud  
348. 01.12.2011 Vastus seisukoha andmisest tsiviilasjas nt 2-11-41513 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
349. 01.12.2011 Vastus taotlusele alaealise isiku suhtes (Narva Peetri Kool) Saadetud  
350. 01.12.2011 Koosolekukuulutus (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud