Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 01.12.2011 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
352. 01.12.2011 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
353. 01.12.2011 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
354. 01.12.2011 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
355. 01.12.2011 Meeldetuletus (OÜ Niknas) Saadetud  
356. 01.12.2011 Ettekirjutus (Joala Elekter OÜ) Saadetud  
357. 01.12.2011 Päring (Filippova Tatjana,Arkadi) Saadetud  
358. 01.12.2011 Menetluse algatamine (Joala Elekter OÜ) Saadetud  
359. 01.12.2011 Kutse (Westward OÜ) Saadetud  
360. 01.12.2011 taotlus (Ivangorodi piiripunk) Saadetud  
361. 01.12.2011 Kutse (VK Headus OÜ) Saadetud  
362. 01.12.2011 Kutse (Kois Valeri) Saadetud  
363. 01.12.2011 Kutse (Ovelan OÜ) Saadetud  
364. 01.12.2011 Kutse (Kudrjavtsev Oleg) Saadetud  
365. 01.12.2011 Kutse (Skassõrskaja Anna) Saadetud  
366. 01.12.2011 Kutse (Rõndin Sergei) Saadetud  
367. 30.11.2011 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
368. 30.11.2011 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
369. 30.11.2011 Järelepärimine isiku kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
370. 30.11.2011 Järelepärimine alaealise isiku pere kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
371. 30.11.2011 Ehitusseaduse täitmine (Mezentsev Sergei,Ševela Olga) Saadetud  
372. 30.11.2011 Järelepärimine isiku haigusloost (SA Narva Haigla) Menetletud  
373. 30.11.2011 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
374. 30.11.2011 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
375. 30.11.2011 Tellimuskiri (USS Security Ida OÜ) Saadetud  
376. 30.11.2011 Tellimuskiri (OÜ Vent System Project) Saadetud  
377. 30.11.2011 Tellimuskiri (USS Security Ida OÜ) Saadetud  
378. 30.11.2011 Projektis EstRusFortTour - 2.etapp osalemine (Muinsuskaitseamet) Saadetud  
379. 30.11.2011 Vastus seisukoha andmisele tsiviilasjas nr 2-11-53763 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
380. 30.11.2011 Tellimuskiri (USS Security Eesti AS) Saadetud  
381. 30.11.2011 Krundpiirede ettepanekute kooskõlastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
382. 30.11.2011 Kaaskiri (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Saadetud  
383. 30.11.2011 Tellimuskiri (AS Ecomatic) Saadetud  
384. 30.11.2011 Vastus seisukoha andmises isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
385. 29.11.2011 Vahevastus 4-1./13933 (Rahandusministeerium) Saadetud