Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 29.11.2011 Vastus päringule (Ida Prefektuur Korruptsioonikuritegude büroo) Saadetud  
387. 29.11.2011 Vastus päringule (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
388. 29.11.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
389. 29.11.2011 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
390. 29.11.2011 Pretensioon/nõue (Urmas Nugin Inseneribüroo) Saadetud  
391. 29.11.2011 Avaldus vanema õiguste määramiseks,alaealisele eestkoste määramisest ja esialgse õiguskaitse rakenda (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
392. 29.11.2011 Vastus seisukoha andmisest alaealise suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
393. 29.11.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
394. 29.11.2011 Allkirjastatud dokumentide edastamine isiku suhtes (Tallinna Vaimse Tervise Keskus) Saadetud  
395. 29.11.2011 Toimikute edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
396. 29.11.2011 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
397. 29.11.2011 Tellimuskiri (Hoffnung UÜ) Saadetud  
398. 29.11.2011 Isiku avalduse edastamine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
399. 29.11.2011 Ehitusseaduse täitmine (Sipkovich Leongina) Saadetud  
400. 29.11.2011 Kinnituskiri (Vene Föderatsiooni Peakonsulaat Narvas) Saadetud  
401. 28.11.2011 Projektis osalemise kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
402. 28.11.2011 Teade nr 4-SN (Saides Narva OÜ) Saadetud  
403. 28.11.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
404. 28.11.2011 Vastus päringule alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
405. 28.11.2011 Taotlus peretoetuse maksmise jätkamiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
406. 28.11.2011 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
407. 28.11.2011 Vastus kohtu päringule arvamuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
408. 28.11.2011 Vastus (Helle Kronk) Saadetud  
409. 28.11.2011 Vastus (Anna Karpenko) Saadetud  
410. 28.11.2011 Vastus (Albina Metsa) Saadetud  
411. 28.11.2011 Vastus (Angelika Lall) Saadetud  
412. 28.11.2011 Vastus (Urve Kangur) Saadetud  
413. 28.11.2011 Vastus seisukoha esitamises alaealise lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
414. 28.11.2011 Kutse (Nelli Smirnova) Saadetud  
415. 28.11.2011 Kutse (Irina Massalina) Saadetud  
416. 28.11.2011 Kutse (Maria Sergutšova) Saadetud  
417. 28.11.2011 Kutse (Svetlana Tatšilina) Saadetud  
418. 28.11.2011 Kutse (Jelena Suvorova) Saadetud  
419. 28.11.2011 Kutse (Svetlana Alekseeva) Saadetud  
420. 28.11.2011 Kutse (Svetlana Korotkova) Saadetud