Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 22.12.2011 Toimikute edastamine (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
72. 21.12.2011 Tellimus (TÜ TAIDAN KIK) Saadetud  
73. 21.12.2011 Est-Rus Fort Tour-2 (Joint Technical Secretariat Est-Lat-Rus CBC Programme) Saadetud  
74. 21.12.2011 Avaldus riikliku matusetoetuse väljamaksmiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
75. 21.12.2011 Avaldus riikliku matusetoetuse määramisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
76. 21.12.2011 Volitus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Saadetud  
77. 21.12.2011 Nõue võlgnevuse tasumiseks (OÜ Artesio) Saadetud  
78. 21.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
79. 21.12.2011 Projektijuhi ametikohast (Peeter Krusten) Saadetud  
80. 21.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
81. 21.12.2011 Vastus kirjale alaealise lapse suhtes (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
82. 21.12.2011 Teade (Espak-Narva AS) Saadetud  
83. 21.12.2011 Projektist ´Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp´ (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Saadetud  
84. 21.12.2011 Vastus taotlusele kasvandiku pangakonto avamiseks (Kohtla-Nõmme Lastekodu) Saadetud  
85. 21.12.2011 Nõusolek kasvandiku viibimiseks (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Saadetud  
86. 21.12.2011 Vastus taotlusele isikule abi osutamiseks (SA Narva Haigla) Saadetud  
87. 21.12.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 21.12.2011 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ J.O.B.) Saadetud  
89. 21.12.2011 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Sotsiaalse Adaptatsiooni Keskus) Saadetud  
90. 21.12.2011 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Kutse- ja Tööalase Rehabilitatsiooni Keskus) Saadetud  
91. 21.12.2011 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Balti-Valgevene Ärikoostöö Keskus) Saadetud  
92. 21.12.2011 Nõue võlgnevuse tasumiseks (MTÜ Motorcycle Club MAGNUM MC) Saadetud  
93. 20.12.2011 Tellimuskiri (OÜ Viru Lukk) Saadetud  
94. 20.12.2011 Tellimuskiri (OÜ Viru Lukk) Saadetud  
95. 20.12.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 20.12.2011 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Saadetud  
97. 20.12.2011 sularaha tasuta sissekanded pangakontole (Swedbank Narva esindus) Saadetud  
98. 20.12.2011 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus Insenertehniline büroo) Saadetud  
99. 20.12.2011 Kasutamata jäänud dotatsiooni tagastamisest (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
100. 20.12.2011 Deratiseerimise tegemisest (OÜ Tervisekaitsekeskus F.O.P. Servis) Saadetud  
101. 20.12.2011 Taotlus isiku andmete tuvastamiseks (Ida Prefektuur Kodakondsus-ja migratsioobibüroo) Saadetud  
102. 20.12.2011 Saatekiri (Aleksandr Tatšilin) Saadetud  
103. 20.12.2011 Päring (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
104. 20.12.2011 Teade (OÜ Corrigo) Menetletud  
105. 20.12.2011 Kutse (VKG Elektrivõrgud OÜ) Saadetud