Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 03.05.2011 Teenistuslehe ja ametivande saatmisest (Rahandusministeerium, Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond) Saadetud  
2. 17.01.2011 Vastus seisukoha esitamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
3. 19.01.2011 "Eestikeelse aineõppe korraldamiseks vene õppekeelega gümnaasiumides" aruande esitamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
4. 17.10.2011 ''"Keevitaja I'' koolituse II grupi moodustamine (OÜ GELMETT CONSULT) Saadetud  
5. 14.02.2011 10.02.2011.a volikogu määrus nr 2 (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
6. 26.01.2011 20.01.2011.a volikogu määrus nr 1 (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
7. 03.06.2011 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Transservis-N) Saadetud  
8. 03.06.2011 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
9. 26.05.2011 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Transservis-N) Saadetud  
10. 26.05.2011 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
11. 01.06.2011 2010.a majandusaasta aruanne (AS Heakorrastus) Saadetud  
12. 25.03.2011 2010.a majandusaasta aruanne (AS Heakorrastus) Saadetud  
13. 10.03.2011 2010.a palgaandmed (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
14. 10.03.2011 2010.a palgaandmed (AS Narva Elamuvaldus) Saadetud  
15. 10.03.2011 2010.a palgaandmed (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
16. 10.03.2011 2010.a palgaandmed (Narva Vesi AS) Saadetud  
17. 10.03.2011 2010.a palgaandmed (AS Transservis-N) Saadetud  
18. 04.01.2011 2011. a eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Saadetud  
19. 23.02.2011 2011. aasta Narva Joaoru supluskoha suplusvee seirekalendri kooskõlastamine (Terviseamet Ida Talitus) Saadetud  
20. 01.06.2011 2011.a (I osa) aruanded (Tervise Arengu Instituut) Saadetud  
21. 21.11.2011 2011.aasta aruanded (Tervise Arengu Instituut) Saadetud  
22. 20.10.2011 2012 kulueelarve eelnõu koostamise kohta (Narva Muuseum) Menetletud  
23. 02.11.2011 2012.a eelarve eelnõu (SA Narva Näitused) Saadetud  
24. 02.11.2011 2012.a eelarve eelnõu (SA Narva Sadam) Saadetud  
25. 02.11.2011 2012.a eelarve eelnõu (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
26. 02.11.2011 2012.a eelarve eelnõu (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
27. 02.11.2011 2012.a eelarve eelnõu (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
28. 20.10.2011 2012.a eelarve eelnõu (SA Narva Sadam) Saadetud  
29. 20.10.2011 2012.a eelarve eelnõust (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
30. 20.10.2011 2012.a eelarve eelnõust (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
31. 20.10.2011 2012.a eelarve eelnõust (SA Narva Haigla)  
32. 20.10.2011 2012.a eelarve eelnõust (SA Narva Näitused) Saadetud  
33. 20.10.2011 2012.a eelarve eelnõust (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
34. 02.11.2011 2012.a. eelarve eelnõu (SA Narva Haigla) Saadetud  
35. 10.01.2011 21.12.2010. a määrused (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud