Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 04.11.2011 Arvete tasumisest (Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing) Saadetud  
282. 04.11.2011 Arvete tasumisest (Mercedia OÜ) Saadetud  
283. 04.11.2011 Arvete tasumisest (FIE Lilia Timofejeva) Saadetud  
284. 11.03.2011 Arvitiseadmete paigaldamine (Inseneribüroo Stanislav Domov OÜ) Saadetud  
285. 08.04.2011 AS Siluett ettevõtteregistrist kustutamine (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) Saadetud  
286. 28.12.2011 Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete käitlemine Narvas (AS EcoPro) Saadetud  
287. 08.12.2011 Asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu edastamine (Narva-Jõesuu Perekodu) Saadetud  
288. 21.01.2011 Asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamisest (Tallinna Lastekodu) Saadetud  
289. 19.05.2011 Asfaltkatte taastamine (OÜ Metallitest) Saadetud  
290. 10.05.2011 Asfaltkatte taastamine (OÜ Metallitest) Saadetud  
291. 28.07.2011 Asustamata eluruumide enampakkumine (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
292. 16.02.2011 asutuse nõuetest ja kohustustest teatamine (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
293. 06.05.2011 AÜ Vikerkaar (Riiklik lepitaja) Saadetud  
294. 22.07.2011 Audiitori määramine (Narva Linnavalitsus) Saadetud  
295. 13.01.2011 Audiogiidide tekst (Narva Muuseum) Saadetud  
296. 27.12.2011 Avaldus (Ida Politseiprefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
297. 23.12.2011 Avaldus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
298. 08.12.2011 Avaldus (Eesti ENIC/NARIC Keskus) Saadetud  
299. 02.09.2011 Avaldus (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
300. 26.08.2011 Avaldus (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
301. 19.08.2011 Avaldus (AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal) Saadetud  
302. 18.07.2011 Avaldus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
303. 15.07.2011 Avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
304. 15.07.2011 Avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
305. 06.07.2011 Avaldus (Politsei - ja Piirivalveamet Ida Prefektuur Kirminaalbüroo) Saadetud  
306. 27.06.2011 Avaldus (Aleksandr Nikolajev) Saadetud  
307. 17.06.2011 Avaldus (Vt lisa) Saadetud  
308. 07.06.2011 Avaldus (Vt lisa) Saadetud  
309. 19.04.2011 Avaldus (Eesti Töötukassa) Saadetud  
310. 13.04.2011 Avaldus (Siseministeerium) Menetletud  
311. 31.03.2011 Avaldus (Eesti Töötukassa) Saadetud  
312. 11.03.2011 Avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
313. 14.02.2011 Avaldus (Vt lisa) Saadetud  
314. 24.08.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine ja esialgse õiguskaitse rakendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
315. 08.04.2011 Avaldus alaealise isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud