Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 30.08.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 21.12.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
353. 13.12.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
354. 29.07.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
355. 30.06.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks ja esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
356. 20.04.2011 Avaldus isikule eestkostja määramiseks, esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
357. 03.11.2011 Avaldus kohtumääruses vigade parandamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
358. 25.03.2011 Avaldus lapse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
359. 13.01.2011 Avaldus lepingu lõpetamiseks ja uue lepingu sõlmimiseks (Narva Vesi AS) Saadetud  
360. 13.01.2011 Avaldus lepingute lõpetamiseks ja uute lepingute sõlmimiseks (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
361. 13.01.2011 Avaldus lepingute lõpetamiseks ja uute lepingute sõlmimiseks (AS Narva Soojusvõrk) Saadetud  
362. 05.04.2011 Avaldus menetluse lõpetamiseks ja riigilõivu tagastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
363. 10.03.2011 Avaldus menetluse lõpetamiseks ja riigilõivu tagastamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
364. 20.01.2011 Avaldus menetluse lõpetamisest ja riigilõivu tagastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
365. 10.01.2011 avaldus pärandvara hoiumeetmete lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
366. 04.02.2011 Avaldus riigilõivu tagastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
367. 21.12.2011 Avaldus riikliku matusetoetuse määramisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
368. 09.06.2011 Avaldus riikliku matusetoetuse määramisest (Virumaa Pensioniameti Narva osakond) Saadetud  
369. 21.12.2011 Avaldus riikliku matusetoetuse väljamaksmiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
370. 25.11.2011 Avaldus seatud eestkoste lõpetamisest ja eestkostja ametist vabastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
371. 05.07.2011 Avaldus seatud eestkoste menetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
372. 02.05.2011 Avaldus seatud eestkoste pikendamiseks, eestkostja ametist vabastamiseks, uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
373. 05.01.2011 Avaldus seatud eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
374. 05.01.2011 Avaldus seatud eestkoste pikendamisest ja uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
375. 02.06.2011 Avaldus tähtaja pikendamisest hooldekodus viibimiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
376. 12.09.2011 Avaldus täisealise isiku hooldekodusse paigutamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
377. 14.04.2011 Avaldus täisealise isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
378. 22.08.2011 Avaldus täisealise isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
379. 22.08.2011 Avaldus täisealise isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
380. 05.04.2011 Avaldus täisealisele isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
381. 20.12.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkoste määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
382. 22.08.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
383. 18.08.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
384. 02.03.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
385. 27.04.2011 Avaldus täisealisele isikule eestkostja määramine ja esialgse õiguskaitse rakendamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud