Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 16.11.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-51510 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
142. 07.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-49921 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
143. 06.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-32464 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
144. 05.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-29227 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
145. 07.11.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas nr 2-11-19086 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
146. 05.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas 2-11-56294 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
147. 13.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas 2-11-46146 (Tartu Maakohtu Valga kohtumaja) Saadetud  
148. 08.12.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas 2-11-34699 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
149. 08.11.2011 Vastus seisukoha andmises tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
150. 08.12.2011 Vastus seisukoha andmises nr 2-11-28482 (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
151. 30.11.2011 Vastus seisukoha andmises isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
152. 03.11.2011 Vastus seisukoha andmises eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
153. 16.12.2011 Vastus seisukoha andmises alaealise nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
154. 19.12.2011 Vastus seisukoha andmises alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
155. 08.12.2011 Vastus seisukoha andmises 2-11-54945 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
156. 30.11.2011 Vastus seisukoha andmisele tsiviilasjas nr 2-11-53763 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
157. 18.10.2011 Vastus saatekirjadele alaealise isiku suhtes (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
158. 02.12.2011 Vastus pöördumisele alaealise isiku suhtes (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
159. 23.03.2011 Vastus pöördumisele (Narva Noortekeskus) Saadetud  
160. 31.05.2011 vastus päringule Paplimäe Kooli sulgemise kohta (Eesti Haigekassa Viru osakond) Saadetud  
161. 14.04.2011 Vastus päringule õpilase suhtes (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
162. 09.12.2011 Vastus päringule nr 7615 (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo Majanduskuritegude talitus) Saadetud  
163. 01.11.2011 Vastus päringule munitsipaalelamispinna suhtes (Linnavolikogu korteriühistute ja elamukomisjon) Saadetud  
164. 06.12.2011 Vastus päringule kodukülastuse teostamiseks (Sillamäe Linnavalitsus) Saadetud  
165. 19.12.2011 Vastus päringule isikule osutatud sotsiaalteenuste kohta (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
166. 17.08.2011 Vastus päringule isiku suhtes (SA Narva Haigla) Saadetud  
167. 19.12.2011 Vastus päringule isiku sissetulekute kohta (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
168. 19.08.2011 Vastus päringule isiku kohta (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
169. 09.12.2011 Vastus päringule isiku avalduse kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
170. 30.08.2011 Vastus päringule alaealiste laste kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
171. 04.11.2011 Vastus päringule alaealise suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
172. 06.01.2011 Vastus päringule alaealise suhtes (Lasnamäe Linnaosa Valitsus Sotsiaalhoolekande osakond) Saadetud  
173. 23.05.2011 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Jõhvi talitus) Saadetud  
174. 15.12.2011 Vastus päringule alaealise pere suhtes (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
175. 23.05.2011 Vastus päringule alaealise pere kohta (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Saadetud