Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 06.06.2011 Vastus kirjale (Taavi Aare) Saadetud  
247. 20.01.2011 Vastus kirjale (FIE Tatjana Rudakova) Saadetud  
248. 13.06.2011 vastus keelekümbluse rühma tegutsemisest (Lasteaed Kirsike) Saadetud  
249. 22.12.2011 Vastus kasvandiku perekonnas viibimise kohta (Narva Lastekodu) Saadetud  
250. 21.09.2011 Vastus kasvandiku kohta teise kooli üleviimisestf (MTÜ Asenduskodu Südamepaik) Saadetud  
251. 10.02.2011 Vastus kaebusele (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
252. 18.01.2011 Vastus kaebusele (Mihhail Fomin) Saadetud  
253. 18.05.2011 vastus järelpärimisele (Swedbank AS) Menetletud  
254. 15.12.2011 Vastus järelepärimisele sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
255. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
256. 11.10.2011 Vastus järelepärimisele sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
257. 10.06.2011 Vastus järelepärimisele sotsiaaltöötaja arvamuse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
258. 14.09.2011 Vastus järelepärimisele peretoetuse väljamaksmisest (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
259. 19.12.2011 Vastus järelepärimisele isikule määratud sotsiaaltoetuste kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
260. 04.05.2011 Vastus järelepärimisele isiku viibimiskoha suhtes (OÜ Anti Aasmaa Advokaadibüroo) Saadetud  
261. 06.09.2011 Vastus järelepärimisele isiku suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
262. 29.03.2011 Vastus järelepärimisele isiku perekonna sotsiaalse tausta kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
263. 29.12.2011 vastus järelepärimisele isiku elamispinna saamisel (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
264. 21.11.2011 Vastus järelepärimisele hooldaja määramise kohta (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
265. 14.11.2011 Vastus järelepärimisele alaealiste isikute perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
266. 17.01.2011 Vastus järelepärimisele alaealise suhtes (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
267. 23.03.2011 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
268. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
269. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
270. 21.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Saadetud  
271. 19.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
272. 19.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Korrakaitsebüroo) Saadetud  
273. 23.03.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
274. 07.03.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Politseiprefektuur) Saadetud  
275. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
276. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
277. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
278. 11.01.2011 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Saadetud  
279. 15.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise kohta (Abja Vallavalitsus) Saadetud  
280. 02.03.2011 Vastus järelepärimisele alaealise kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud