Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 31.10.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
317. 28.10.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
318. 27.10.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
319. 27.10.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
320. 27.10.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
321. 07.10.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
322. 06.09.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
323. 30.08.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
324. 12.08.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
325. 04.08.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
326. 27.07.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
327. 01.06.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Jõhvi talitus) Saadetud  
328. 25.05.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Jõhvi talitus) Saadetud  
329. 18.11.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
330. 28.07.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
331. 04.07.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku kohta (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakond Jõhvi talitus) Saadetud  
332. 10.02.2011 Vastus järelepärimisele alaealise isiku kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
333. 06.12.2011 Vastus järelepärimisele alaealise perekonna kohta (Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus) Saadetud  
334. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
335. 21.02.2011 Vastus järelepärimisele (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
336. 03.01.2011 Vastus järelepärimisele (Jüri Mišin) Saadetud  
337. 31.05.2011 Vastus isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
338. 28.11.2011 Vastus isiku vastuväidetele hooldusõiguse piiramises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
339. 11.05.2011 Vastus isiku sotsiaaltoetuste kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
340. 21.11.2011 Vastus isiku määruskaebusele (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
341. 21.11.2011 Vastus isiku määruskaebusele (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
342. 05.05.2011 Vastus isiku kirjale (SA Viljandi Haigla) Saadetud  
343. 14.10.2011 Vastus isiku kaebusele Narva Linnavalitsuse korralduse peale (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Saadetud  
344. 12.07.2011 Vastus hooldamise lepingute pikendamise kohta (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
345. 19.01.2011 Vastus hankemenetluse tulemuste kohta (AS Kesk Eesti Arenduskeskus) Saadetud  
346. 14.01.2011 Vastus ettekirjutusele (Tööinspektsioon) Saadetud  
347. 16.05.2011 Vastus esindaja arvamusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
348. 24.01.2011 Vastus e-kirjale (Ida Prefektuur Kriminaalbüroo) Saadetud  
349. 28.04.2011 Vastus avaldusele õpilase kohta (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Saadetud  
350. 03.11.2011 Vastus avaldusele laste suhtes (Harku ja Murru Vangla) Saadetud