Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2012 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Narva Paju Kool) Saadetud  
2. 02.01.2012 Järelepärimine andmete saamiseks (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
3. 02.01.2012 Ehitusjäätmete käitlemine Narva linnas (OÜ BAO ohtlikud jäätmed) Saadetud  
4. 02.01.2012 Ehitusjäätmete käitlemine Narva linnas (OÜ Nores Plastic) Saadetud  
5. 02.01.2012 Sihtotstarbe muutmine (Maa-ameti Ida-Viru katastribüroo) Menetletud  
6. 02.01.2012 Korralduse saatmine (Lostcom OÜ) Menetletud  
7. 02.01.2012 Isiku avalduse edastamine (Vaivara Vallavalitsus) Menetletud  
8. 02.01.2012 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
9. 02.01.2012 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
10. 02.01.2012 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
11. 02.01.2012 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
12. 02.01.2012 Tõend isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
13. 02.01.2012 Ohtlike jäätmete käitlemisest Narva linnas (AS Ragn-Sells q) Saadetud  
14. 03.01.2012 Kaaskiri (Artes Terrae OÜ) Saadetud  
15. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
16. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Näitused) Saadetud  
17. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Sadam) Saadetud  
18. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (Narva Spordikeskus) Saadetud  
19. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (Narva Vesi AS) Saadetud  
20. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Haigla) Saadetud  
21. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
22. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus) Saadetud  
23. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruandest (AS Transservis-N) Saadetud  
24. 03.01.2012 2011.a majandusaasta aruanne (AS Narva Bussiveod) Saadetud  
25. 03.01.2012 töötajate töölepingute tingimuste ühtlustamine (Narva LV Kultuuriosakonna allasutused) Saadetud  
26. 03.01.2012 Teade nr 4-TPC (TPC Narva OÜ) Saadetud  
27. 03.01.2012 Teade nr 1-ST (Steelmaster Temt OÜ) Saadetud  
28. 03.01.2012 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
29. 03.01.2012 Hoolekandeteenuse taotluse edastamine (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
30. 03.01.2012 Taotlus arstiarvamuse esitamiseks isiku terviseseisundi kohta (OÜ Perearst Jevgenia Kulikova,Jelena Pitel perearst) Menetletud  
31. 03.01.2012 Kinnituskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
32. 03.01.2012 Kinnituskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
33. 03.01.2012 Kinnituskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
34. 03.01.2012 Kinnituskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud  
35. 03.01.2012 Kinnituskiri (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) Saadetud