Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 17.12.2012 Tellimuskiri (OÜ Trükikoda KOIT) Saadetud  
107. 17.12.2012 riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise leping (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
108. 14.12.2012 Vastuskiri (SA Ettevõtluse Arendamine) Saadetud  
109. 14.12.2012 Järelepärimine alaealise isiku vanema suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
110. 14.12.2012 Teade (Ida Tööinspektsioon) Saadetud  
111. 14.12.2012 Vastus taotlusele (AS EVORE) Saadetud  
112. 14.12.2012 Kaaskiri (Maa-amet Ida-Viru katastribüroo) Saadetud  
113. 14.12.2012 Kaaskiri (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
114. 14.12.2012 kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
115. 14.12.2012 Vahearuande esitamine (Haridus- ja Teadusministeerium) Saadetud  
116. 14.12.2012 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
117. 14.12.2012 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Saadetud  
118. 14.12.2012 Vastus kohtunõudele isiku kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
119. 14.12.2012 Vastus päringule isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
120. 14.12.2012 liikmete nimekiri (MTÜ Narva Haridustöötajate Liit)  
121. 14.12.2012 Vastus järelepärimisele alaealise isiku perekonna kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
122. 14.12.2012 Arvamuse päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
123. 14.12.2012 Kutse (Siseministeerium) Saadetud  
124. 14.12.2012 Kutse (Narva Gate OÜ) Saadetud  
125. 14.12.2012 Järelepärimine füüsilise isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet, Karistusregister) Menetletud  
126. 14.12.2012 Aruande esitamine (Ida-Viru Maavalitsus) Saadetud  
127. 13.12.2012 Tõend (Venemaa Pensionifond) Saadetud  
128. 13.12.2012 toetuse (SA Narva Aleksandri Kirik) Menetletud  
129. 13.12.2012 volitus kauba vastuvõtmiseks (Kaupmees&Ko AS)  
130. 13.12.2012 Taotlus (Pohjola Bank plc) Saadetud  
131. 13.12.2012 Kaaskiri (Kultuuriministeerium) Saadetud  
132. 13.12.2012 Vastus seisukohale tsiviilasjas nr 2-12-41289 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
133. 13.12.2012 Hoolduslepingute lõpetamine (SA Alutaguse Hoolekeskus) Saadetud  
134. 13.12.2012 Vastus teatisele abivajavast lapsest (Narva Lasteaed Kakuke) Saadetud  
135. 13.12.2012 Taotlus arstitõendi esitamiseks isiku suhtes (SA Narva Haigla) Menetletud  
136. 13.12.2012 Dokumentide edastamine alaealise lapse suhtes (Sillamäe Linnavalitsus) Saadetud  
137. 13.12.2012 Ehitustööde kontroll (Narva Vesi AS) Saadetud  
138. 13.12.2012 Päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
139. 12.12.2012 Saldokinnitus (AS SEB Pank Narva kontor) Saadetud  
140. 12.12.2012 Volitus (AS SEB Pank Narva kontor) Menetletud