Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 10.12.2012 Narva Jõesadama välisvalgustus (AS Lemminkäinen Eesti) Saadetud  
177. 10.12.2012 Päring isiku üürilepingu väljastamisest (SA Narva Linnaelamu) Saadetud  
178. 07.12.2012 Taotlus suunamiskirja tühistamisest lapse suhtes (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
179. 07.12.2012 Taotlus peretoetuse maksmise peatamiseks (Põhja Pensioniameti Rakvere büroo) Saadetud  
180. 07.12.2012 Tõend (Venemaa Pensionifond) Saadetud  
181. 07.12.2012 Allkirjastatud hoolduslepingu lisa 1 edastamine (SA Sillamäe Haigla) Saadetud  
182. 07.12.2012 Järelmaksu võlg (Ventklapp OÜ) Saadetud  
183. 07.12.2012 Järelepärimine (Filatova Niina) Saadetud  
184. 07.12.2012 Järelepärimine (AÜ Suur Primorskoje) Saadetud  
185. 07.12.2012 Seletuskiri (SA Innove) Saadetud  
186. 07.12.2012 Hinnapakkumise küsimine (Vt lisa) Saadetud  
187. 07.12.2012 Remonttööd (OÜ LIK Ehitusgrupp) Saadetud  
188. 07.12.2012 Volikiri (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud  
189. 07.12.2012 Kiri (Žukova Svetlana) Saadetud  
190. 07.12.2012 Vastus seisukoha andmises Tsiviilasjas nr 2-12-41430 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
191. 07.12.2012 Narva linna eelarvest spordiklubidele toetuse eraldamise leping (MTÜ S.K.Torna-Do) Menetletud  
192. 06.12.2012 meeldetuletus (Algus OÜ) Saadetud  
193. 06.12.2012 Vastus järelepärimisele alaealise pere kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
194. 06.12.2012 meeldetuletus (SA Narva Sadam) Saadetud  
195. 06.12.2012 Tõend nr 453 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
196. 06.12.2012 Tõend nr 454 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
197. 06.12.2012 Kaaskiri (OÜ VK Headus) Saadetud  
198. 06.12.2012 Teatis (KÜ Võidu 8) Saadetud  
199. 06.12.2012 Järelepärimine (Narva Paju Kool) Saadetud  
200. 06.12.2012 Teatis (KÜ Tallinna mnt 15) Saadetud  
201. 06.12.2012 Teatis (KÜ Maria Mõis) Saadetud  
202. 06.12.2012 Teatis (KÜ Kangelaste 49) Saadetud  
203. 06.12.2012 Pöördumine (Asutused ja ettevõtted) Saadetud  
204. 06.12.2012 Juurdepääs dokumentatsioonile (Leningradi oblasti valitsuse Muuseumi Agentuur) Saadetud  
205. 06.12.2012 Koosolekukuulutus (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Saadetud  
206. 06.12.2012 Koosolekukuulutus (Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna Narva talitus) Saadetud  
207. 06.12.2012 Taotlus nõusoleku andmiseks õpilaste Narva Paju Õpilaskodus õppimiseks (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
208. 06.12.2012 Teede ja tänavate talihooldus (AS N&V) Saadetud  
209. 05.12.2012 Taotlus kliendi avalduse edastamisest SKA juhtumikorraldajale (Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks) Saadetud  
210. 05.12.2012 Kodukülastuse akti edastamine tsiviilasjas nr 2-10-42171 (Tartu Ringkonnakohus) Saadetud