Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 03.12.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Potsataja) Saadetud  
247. 03.12.2012 Taotlus isikule elukoha registreerimiseks (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
248. 03.12.2012 kohtumise korraldamise ettepanek (Narva Lasteaed Pingviin) Saadetud  
249. 03.12.2012 Päring isiku pärimise kohta (Sergei Nikonov) Menetletud  
250. 03.12.2012 Taotlus hooldatava nimele hoolduslepingu sõlmimisest (SA Alutaguse Hoolekeskus) Menetletud  
251. 30.11.2012 Kliendilepingu tagastamine (AS Hoolekandeteenused Tapa Kodu) Saadetud  
252. 30.11.2012 Maa piiride ettepanek (Vaivara Vallavalitsus) Saadetud  
253. 30.11.2012 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu)  
254. 30.11.2012 Alaealise lapse dokumentide saatmine seoses elukoha muutumisega (Sillamäe Linnavalitsus) Saadetud  
255. 30.11.2012 Linnavolikogu otsuste edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Saadetud  
256. 30.11.2012 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
257. 30.11.2012 Meeldetuletus (Aleksandr Petrov) Saadetud  
258. 30.11.2012 Meeldetuletus (Zoja Fedosjuk) Saadetud  
259. 30.11.2012 Meeldetuletus (Andrey Solkin) Saadetud  
260. 30.11.2012 Kutse (Eesti Peakonsulaat Peterburis) Saadetud  
261. 30.11.2012 Päring (Ida Päästekeskus) Saadetud  
262. 29.11.2012 Vastus järelepärimisele isiku kohta (Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks) Saadetud  
263. 29.11.2012 Avalduse edastamine (SA Narva Haigla) Saadetud  
264. 29.11.2012 Avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
265. 29.11.2012 lasteaia Pingviin soojussõlme teenindamise kohta (AS Ecomatik) Saadetud  
266. 29.11.2012 Soldino Gümnaasiumi lepingu muutmisest (OÜ VKG Elektrivõrgud) Saadetud  
267. 29.11.2012 Vastus päringule alaealise perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet Tallinna büroo) Saadetud  
268. 28.11.2012 Vastus alaealise lapse perekonna kohta (Koolieelne lasteasutus Marjake) Saadetud  
269. 28.11.2012 Vastus teatisele alaealise pere kohta (SA Tallinna Lastehaigla) Saadetud  
270. 28.11.2012 Vastus päringule alaealise pere kohta (Sotsiaalkindlustusameti Narva klienditeenindus) Saadetud  
271. 28.11.2012 Taotlus hoolduslepingu sõlmimisest (OÜ Häcke) Saadetud  
272. 28.11.2012 Info avaldamine (Ajaleht Gorod) Saadetud  
273. 28.11.2012 Tõend nr 455 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
274. 28.11.2012 Tõend nr 452 (Narva notar Tatjana Boitsova) Saadetud  
275. 28.11.2012 Laenuosa väljamaksmine (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) Saadetud  
276. 28.11.2012 Hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmine (OÜ Euroekspert Grupp) Saadetud  
277. 28.11.2012 Vastus alaeaste laste perekonna kohta (Narva 6. Kool) Saadetud  
278. 28.11.2012 Teade isikule määratud sotsiaaltoetustest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
279. 28.11.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Tareke) Saadetud  
280. 28.11.2012 õiend ürituste läbiviimisest (Narva Lasteaed Käoke) Saadetud